Home

Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej w modelowaniu rozmieszczenia gatunków i zbiorowisk roślinnych w Borach Tucholskich

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Koziński, Grzegorz Jan
dc.contributor.author Nienartowicz, Andrzej
dc.contributor.author Domin, Dominik Jan
dc.contributor.author Filbrandt-Czaja, Anna
dc.contributor.author Kunz, Mieczysław
dc.date.accessioned 2014-01-27T07:35:30Z
dc.date.available 2014-01-27T07:35:30Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.citation Bory Tucholskie : zasoby i ich ochrona. 2 / red. Krzysztof Gwoździński, s. 257 - 272
dc.identifier.isbn 83-7171-719-9
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1629
dc.description.abstract Praca przedstawia system informacji geograficznej (GIS) utworzony dla analizowania zmian struktury roślinności na obszarze Borów Tucholskich. Opisano budowę systemu, zwłaszcza baz danych fitosocjologicznych i sposoby jego zasilania informacjami pochodzącymi z takich źródeł jak bezpośrednie badania naziemne, zbiory tekstowe pozyskane z dokumentów i opracowań specjalistycznych, materiały kartograficzne oraz zdjęcia lotnicze i satelitarne. Na dwóch przykładach zaprezentowano sposoby przetwarzania danych i wyniki uzyskane z przeprowadzonych obserwacji zmian szaty roślinnej pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Przedstawiono też wynik zastosowania w technologii GIS metody modelowania kartograficznego do wyznaczenia przypuszczalnych stanowisk gatunków roślin w zależności od występowania określonego kompleksu czynników ekologicznych. Modelowanie kartograficzne przeprowadzono również dla wytypowania potencjalnych rejonów wystąpienia szkód w drzewostanach, wywołanych przez huraganowe wiatry.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject Systemy informacji geograficznej
dc.subject GIS
dc.subject teledetekcja
dc.subject zdjęcia satelitarne
dc.subject fitosocjologia
dc.subject bazy danych
dc.subject czynnik ekologiczny
dc.subject antropopresja
dc.subject modelowanie kartograficzne
dc.title Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej w modelowaniu rozmieszczenia gatunków i zbiorowisk roślinnych w Borach Tucholskich
dc.type info:eu-repo/semantics/article
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations