Home

Laboratorium tłumaczeniowe w semestralnej pigułce (propozycje dydaktyczne)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Krajewska, Monika
dc.date.accessioned 2014-01-14T08:18:08Z
dc.date.available 2014-01-14T08:18:08Z
dc.date.issued 2013-03-26
dc.identifier.citation Rocznik Przekładoznawczy, No. 8, pp. 157-168
dc.identifier.issn 1896-4362
dc.identifier.other doi:10.12775/RP.2013.010
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1504
dc.description.abstract The articles focuses on teaching interpreting. It presents exercise proposals to be implemented on interpreting classes; the subject per se closes the translation and interpreting module at Russian Studies at the Nicolaus Copernicus University. Classes are divided into three parts, focusing on a vista, consecutive and simultaneous interpreting, respectively.  As far as each of those categories is concerned, a short theoretical introduction is followed by carefully selected exercises comprising both the preparation stage and interpreting proper. Interpreting proper consists in interpreting tasks performed after preparing a glossary and familiarizing with a fieldrelated vocabulary; later on these exercises are performed without the aforementioned preparation. The preparation stage is focused on training speed, memory as well as on producing coherent, logical and appropriate utterances. The exercises suggested and implemented are the starting point for subsequent self-training. The class syllabus includes materials of varying degrees of difficulty, e.g. legal, commercial, scientific, technical, business, environment, or current issues. The article also addresses types of errors, the role of correction and evaluative commentary as well as psychological aspects in teaching interpreting.
dc.description.abstract Przedmiotem refleksji w niniejszym artykule jest zagadnienie nauczania przekładu ustnego. Przedstawiono w nim propozycje ćwiczeń przeprowadzanych w ramach laboratorium przekładowego, przedmiotu zamykającego blok translatoryczny oferowany studentom filologii rosyjskiej UMK. Zajęcia podzielone są na trzy części, poświęcone odpowiednio przekładowi a vista, tłumaczeniu konsekutywnemu i symultanicznemu. W przypadku każdego rodzaju przekładu po krótkim wprowadzeniu teoretycznym wdrażane są stosownie dobrane ćwiczenia, obejmujące etap przygotowawczy i właściwy. W artykule zwrócono ponadto uwagę na typy błędów, rolę korekty i komentarza oraz na aspekt psychologiczny w procesie nauczania przekładu ustnego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.title Laboratorium tłumaczeniowe w semestralnej pigułce (propozycje dydaktyczne)
dc.title.alternative Interpreting class in a (semester) nutshell (teaching proposals)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations