Home

The Usefulness of the Index Method for the Analysis of the Relevance of Political Parties

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michalak, Bartłomiej
dc.date.accessioned 2014-01-10T18:52:07Z
dc.date.available 2014-01-10T18:52:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne vol. 29, 2011, pp. 143-156
dc.identifier.issn 1505-2192
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1446
dc.description.abstract The aim of this article is to present a critical overview of research methods (so called indexes) used for measuring different parameters of party systems. The starting point for further discussion is the semantic relevance theory developed by G. Sartori. In the next part of the article I will deal with the question whether this qualitative method can be quantified in any way. With this regard, I will analyse such indexes as: the effective number of parties index, the power indexes and the government relevance indexes. The article shows that despite many scholars’ fears, political science has a large set of tools for making precise measurements of empirical data, which may be used for comparison. A theoretical concept of relevance, together with its “qualitative” test, combined with properly selected and configured quantitative techniques, guarantee the effective measurement of relevance also at the ordinal, or even the interval level. Thus, it is legitimate to refer to this approach as an “index method”.
dc.description.abstract Celem artykułu jest krytyczny przegląd popularnych technik badawczych (tzw. indeksów) wykorzystywanych do pomiaru różnych parametrów systemów partyjnych pod kątem ich użyteczności w badaniu relewancji partii politycznych. Punktem wyjścia dla dalszych rozważań jest nominalna koncepcja relewancji zaproponowana przez G. Sartoriego. W dalszej części podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie czy ta jakościowa metoda może zostać w jakikolwiek sposób skwantyfikowana? W tym kontekście analizie poddane zostaną takie wskaźniki jak: indeks efektywnej liczby partii, indeksy siły i relewancji rządowej. Artykuł wykazuje, że wbrew obawom wielu badaczy, politologia dysponuje rozbudowanym zbiorem narzędzi umożliwiających dokonywanie precyzyjnych i komparatystycznie przydatnych pomiarów danych empirycznych. Teoretyczna koncepcja relewancji, wraz z jej jakościowym „testem”, w połączeniu z odpowiednio dobranymi i skonfigurowanymi technikami ilościowymi gwarantują skuteczny pomiar relewancji również na poziomie porządkowym, a nawet interwałowym. Można zatem podejście to z powodzeniem nazwać „metodą indeksowa”.
dc.language.iso eng
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject relewancja polityczna
dc.subject partie polityczne
dc.subject indeksy siły
dc.subject efektywna liczba partii politycznych
dc.subject metoda indeksowa
dc.subject metoda wskaźnikowa
dc.subject political relevance
dc.subject effective number of parties
dc.subject power indexes
dc.subject index method
dc.title The Usefulness of the Index Method for the Analysis of the Relevance of Political Parties
dc.title.alternative Przydatność metody indeksowej dla analizy relewancji partii politycznych
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations