Home

Książki, rozdziały (WSP)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Książki, rozdziały (WSP)

 

Recent Submissions

 • Unknown author (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020)
  Muzeologia cyfrowa (cybermuzeologia) nie jest niczym nowym. Choć często przyporządkowywana do odkrywczych i innowacyjnych nurtów nauki, czasem też do mód i trendów, obecna jest od momentu wprowadzenia komputerów do pracy ...
 • Zimna-Kawecka, Karolina; Prarat, Maciej; Krawczyk, Janusz; Brzostowska, Izabella; Kucharzewska, Joanna; Kaźmierczak, Adam; Bartosiewicz, Katarzyna (Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020)
  Publikacja pokonferencyjna (konferencja naukowa pt. Ochrona Zabytków na Pomorzu i Kujawach. W 100. rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce, Toruń 2018), składająca się z sześciu związanych ze sobą rozdziałów. ...
 • Kossowska, Irena (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017)
  Artystyczna rekonkwista stanowi odpowiedź na wyzwanie, przed jakim stanęła Polska i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku – zbadania siły własnej tradycji i możliwości konwergencji z kulturą Zachodu, bez ...
 • Limont, Wiesława (Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2013)
  W artykule omówiono rozumienie wybitnych zdolności jako asynchronii rozwojowej. Przybliżono wybrane koncepcje nieharmonijnego rozwoju osób zdolnych: dyssynchronii rozwojowej Jean-Charles’a Terrasier’a; asynchronii rozwojowej ...
 • Limont, Wiesława (Wydawnictwo Uniwesytetu Wrocławskiego, 2011)
  W artykule przedstawiono teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dabrowskiego, z opisem wielopoziomowego rozwoju osobowości i potencjału rozwojowego. Przybliżono także wyniki badań prowadzonych nad rozwojem w tym ...

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations

RSS Feeds