Home

Varia (WPSM)

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Varia (WPSM)

 

Ostatnio zamieszczone

 • Szulakiewicz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2001)
  Mikołaj Bierdiajew dowodził, że filozofia kończy się wtedy, gdy filozof nie mówi już "coś", lecz mówi tylko "o czymś". Współczesne wysiłki w dziedzinie filo-zofii zmierzają w dużej mierze w kierunku historii filozofii, ...
 • Szulakiewicz, Marek (2003)
  W połowie XX wieku J. Ebbinghaus opublikował pracę Kant und das 20. Jahrhundert. Dowodził w niej, że filozofia przybiera niebezpieczny charakter "anty-kantyzmu". Wydawało się, że nadchodzi czas rozstania z myślą filozofa ...
 • Szulakiewicz, Marek (Toruński Przegląd Filozoficzny, 2001)
  Fenomenologia, jako nowy sposób pracy w dziedzinie filozofii, nie miała w Polsce wielkiego szczęścia. Tak było zarówno w okresie jej największego rozkwitu na Zachodzie, jak też w czasach powojennych, gdy była zawsze „nie ...
 • Szulakiewicz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2002)
  Filozofia rozwijała się w Polsce zawsze w łączności z filozofią europejską i reagowała na bodźce filozofii światowej. Polscy filozofowie utrzymywali (i utrzymują) ścisłe kontakty z ośrodkami za granicą. Dość przypomnieć ...
 • Szulakiewicz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003)
  Zmieniająca się na naszych oczach umysłowość zachodnia odkrywa na nowo świat doświadczenia człowieka. Ciągle poszukujemy jeszcze takiej teorii, która określi jego naturę i pozwoli tym samym właściwie spojrzeć na świat. ...