Home

Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? Krążąca referencja w nauce i poza nią

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Afeltowicz, Łukasz
dc.contributor.author Abriszewski, Krzysztof
dc.date.accessioned 2013-12-04T09:23:48Z
dc.date.available 2013-12-04T09:23:48Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Zagadnienia Naukoznawstwa, 3-4 (173-174), 2007, s. 406-420
dc.identifier.issn 0044-1619
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1154
dc.description.abstract Pojęcie ,,krążącej referencji", wprowadzone przez Bruno Latoura w książce Pandora's Hope, pozwala na empiryczną realizację projektu niedualizującego sposobu mówienia przedstawionego przez Josefa Mitterera w pracy Tamta strona filozofii. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji krążącej referencji w oparciu o dwa przykłady: badania nad pączkowaniem aksonów oraz testów alergologicznych. Pierwsza główna teza mówi, iż praktyka badań naukowych nie daje się sprowadzić do dwuczłonowej relacji (np. typu świat - język), ponieważ opiera się ona na szeregu rozmaitych relacji między różnymi elementami, z których każdy kolejny element pełni funkcję znaku wobec swego poprzednika. Druga główna teza powiada, że krążąca referencja jest zjawiskiem powszechnym zarówno w nauce, jak i poza nią" w związku z czym autorzy postulują konieczności badań porównawczych zestawiających krążące referencje z różnych dziedzin nauki, a także z innych obszarów kultury. Służyć temu ma, przedstawiona w tekście, forma schematów stanowiąca dobrą bazę do takich badań. Wierzymy, że jeśli zostaną podjęte, pozwolą one na pełniejszy opis funkcjonowania nauki oraz relacji między nią i obszarami kultury uznawanymi za pozanaukowe .
dc.language.iso pol
dc.publisher Polska Akademia Nauk. Komisja Naukoznawstwa
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject krążąca referencja
dc.subject Latour, Bruno
dc.title Jak gołym okiem zobaczyć rosnące neurony i siłę alergii? Krążąca referencja w nauce i poza nią
dc.title.alternative How to see the Power of Allergy and Sprouting Axons th one's own Eyes? Circulating Reference inside and outside Science
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations