Home

Lobbying a postpolityka

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Zamojska, Małgorzata
dc.contributor.author Zamojski, Karol
dc.date.accessioned 2013-11-13T11:31:27Z
dc.date.available 2013-11-13T11:31:27Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Studia i Analizy Europejskie, nr 3
dc.identifier.issn 2081-5530
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/956
dc.description.abstract Celem artykułu jest zaprezentowanie lobbyingu jako jednego z kluczowych narzędzi demokracji oddolnej. Autorzy prezentują definicję lobbyingu i w oparciu o nią, oraz przyjęte założenia dotyczące demokracji, budują model lobbyingu jako narzędzia publicznej aktywności organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup obywateli, wskazując użyteczność tego narzędzia w najbardziej aktualnych sporach o charakterze zarówno lokalnym, jak i globalnym. Artykuł jest próbą rozpoczęcia dyskusji o demokratyzacji lobbyingu, co ma skutkować zdemokratyzowaniem procedur decyzyjnych związanych głównie z rozwojem regionalnym i przenieść rzecznictwo interesów z rąk specjalistów (bądź niejasno sprecyzowanych grup nacisku) do rąk samych zainteresowanych.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject lobbing
dc.subject lobbying
dc.subject organizacje pozarządowe
dc.subject media
dc.subject Zamojska
dc.subject Zamojski
dc.title Lobbying a postpolityka
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations