Home

KONKURENCJA MIĘDZY PŁATNIKAMI W OPIECE ZDROWOTNEJ. UJĘCIE TEORETYCZNE

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Hnatyszyn-Dzikowska, Anna
dc.date.accessioned 2013-11-02T12:46:06Z
dc.date.available 2013-11-02T12:46:06Z
dc.date.issued 2013-06-30
dc.identifier.citation Ekonomia i Prawo, No. 2, Vol. 12, pp. 287-298
dc.identifier.issn 1898-2255
dc.identifier.other doi:10.12775/EiP.2013.022
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/916
dc.description.abstract The article assumes that the system of multiple payers and the introduction of competition have a positive effect on health policy objectives. In the analysis of competition, the possibility to create conditions that determine the achievement of the assumed benefits is vital. The paper presents  a catalogue of pro-competitive system characteristics, with particular emphasis on the role of regulation and information as determinants of the effectiveness of policies to reform the health care system.
dc.description.abstract W artykule przyjęto założenie, że system z wieloma płatnikami i wprowadzenie konkurencji pozytywnie wpływa na realizację celów polityki zdrowotnej. W analizie konkurencji istotnym aspektem jest możliwość stworzenia warunków, które determinują osiąganie założonych korzyści. Przedstawiono katalog cech systemu sprzyjających konkurencji, kładąc szczególny nacisk na rolę regulacji i informacji, jako determinant skuteczności podejmowanych działań reformujących system opieki zdrowotnej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject health care financing
dc.subject health care payer
dc.subject competition in health care
dc.subject finansowanie opieki zdrowotnej
dc.subject płatnik w opiece zdrowotnej
dc.subject konkurencja w opiece zdrowotnej
dc.title KONKURENCJA MIĘDZY PŁATNIKAMI W OPIECE ZDROWOTNEJ. UJĘCIE TEORETYCZNE
dc.title.alternative COMPETITION AMONG PAYERS IN HEALTH CARE. THEORETICAL APPROACH
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations