Home

Zapiski rodzinne Jakuba Lubbego jako świadectwo życia kramarzy w Gdańsku u schyłku XV wieku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Możdżeń, Julia
dc.date.accessioned 2013-11-02T12:40:54Z
dc.date.available 2013-11-02T12:40:54Z
dc.date.issued 2013-10-25
dc.identifier.citation Biuletyn Polskiej Misji Historycznej, Vol. 8, pp. 187-234
dc.identifier.issn 2083-7755
dc.identifier.other doi:10.12775/BPMH.2013.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/914
dc.description.abstract The family notes of Gdańsk stall-holder Jakob Lubbe were wrongly referred to as a family chronicle. The new critical analysis of the manuscript shows that notes copied by Lubbe’s descendant – a Dominican Martin Gruneweg – came originally from the trade book kept by Jacob. This fact put Jacob Lubbe’s notes in a new light. They constitute a kind of self-testimony which represent a stream of conscience on the world. The notes which were analysed concerned mainly the family and religiousness of Jakob. Lubbe’s notes allow us also to learn about his subjective perception of the social roles played by him – roles of a stepfather, husband, senior guild member, a member of a parish and the city community. Jacob’s notes show how family problems and professional issues interwove in the merchant house of this Gdańsk stall-holder.
dc.description.abstract Zapiski rodzinne gdańskiego kramarza Jakuba Lubbego niesłusznie dotąd zwano w literaturze kroniką rodzinną. Jak pokazują nowe, krytyczne analizy rękopisu, notatki odpisane przez potomka Lubbego, dominikanina Martina Grunewega, pochodziły z księgi handlowej prowadzonej przez Jakuba. Ten fakt stawia zapiski Jakuba Lubbego w nowym świetle. Należą one do typu samoświadectw ukazujących nieuświadamiany sposób postrzegania świata i wyobrażeń o nim. Analizie poddane zostały najliczniejsze tematyczne grupy zapisek dotyczące głownie rodziny i religijności Jakuba. Notatki Lubbego pozwalają poznać subiektywny sposób widzenia pełnionych przez niego ról społecznych – przybranego ojca, męża, kupca, starszego cechowego, członka parafii i wspólnoty miejskiej. Zapiski Jakuba ukazują nieustanne przeplatanie się spraw rodzinnych i zawodowych gdańskiego kramarza, którego areną był kupiecki dom.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Königliches Preußen
dc.subject Danzig
dc.subject das 15. Jahrhundert
dc.subject Kaufl eute
dc.subject Handelsbuch
dc.subject Familie
dc.subject Royal Prussia
dc.subject Gdańsk
dc.subject 15th century
dc.subject merchants
dc.subject tradebook
dc.subject family
dc.subject Prusy Królewskie
dc.subject Gdańsk
dc.subject XV wiek
dc.subject kupcy
dc.subject księga handlowa
dc.subject rodzina
dc.title Zapiski rodzinne Jakuba Lubbego jako świadectwo życia kramarzy w Gdańsku u schyłku XV wieku
dc.title.alternative Jakob Lubbes Familienaufzeichnungen als Zeugnis der Lebensselbstdarstellung eines Krämers im Danzig um die Wende des 15. Jahrhunderts
dc.title.alternative The family notes of Jakob Lubbe as a testimony of a stallholder’s life in Gdańsk at the end of the 15th century
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations