Home

Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks – Application of Time-Varying Covariance Matrices

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Fiszeder, Piotr
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2011-12-11
dc.identifier.citation Dynamic Econometric Models, Vol. 11, 2011,pp. 87-98
dc.identifier.issn 1234-3862
dc.identifier.other doi:10.12775/DEM.2011.006
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/688
dc.description.abstract An evaluation of the efficiency of different methods of the minimum variance portfolio selection was performed for seventy stocks from the Warsaw Stock Exchange. Eight specifications of multivariate GARCH models and six other methods were used. The application of all considered GARCH-class models was more efficient in stocks allocation than the implementation of the other analyzed methods. The simple specifications of multivariate GARCH models, whose parameters were estimated in two stages, like the DCC and CCC models were the best performing models.
dc.description.abstract W pracy dokonano oceny efektywności różnych metod tworzenia portfeli o minimalnej wariancji, w tym przede wszystkim z wykorzystaniem różnych specyfikacji wielorównaniowych modeli GARCH. Badanie zostało przeprowadzone dla 70 spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zastosowano osiem parametryzacji modelu GARCH: skalarny BEKK, zintegrowany, CCC, ortogonalny dla 70 czynników, DCC, zintegrowany DCC, DECO-DCC, skalarny BEKK z warunkowym rozkładem t Studenta oraz sześć innych metod: równe udziały dla wszystkich aktywów, bezwarunkowa macierz kowariancji stóp zwrotu, ruchoma macierz kowariancji, ruchoma macierz kowariancji ze stałą wygładzania równą 25, metoda wyrównywania wykładniczego dla macierzy kowariancji oraz metoda wyrównywania wykładniczego dla macierzy kowariancji z parametrem wygasania równym 0,94.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject multivariate GARCH models
dc.subject time-varying covariance matrix
dc.subject portfolio selection / wielorównaniowe modele GARCH
dc.subject zmieniająca się w czasie macierz kowariancji
dc.subject konstrukcja portfela
dc.title Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks – Application of Time-Varying Covariance Matrices
dc.title.alternative Konstrukcja portfeli o minimalnej wariancji dla dużej liczby spółek – zastosowanie zmiennych w czasie macierzy kowariancji
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations