Home

Rozwój płatności zbliżeniowych w Polsce i na świecie

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kunkowski, Janusz
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2013-09-19
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 1, Vol. 2, pp. 107-118
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.008
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/680
dc.description.abstract The aim of the article is to assess factors that stimulate cashless payment organizations to introduction of contactless payment onto market, as well as the barrier for the development of this innovation. The paper presents the development directions of innovative payment methods. The article describes the evolution and functioning of contactless technology offered by the major payment organizations.
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena czynników sprzyjających wprowadzaniu przez instytucje uczestniczące w obrocie bezgotówkowym płatności zbliżeniowych na rynek oraz barier rozwoju tej innowacji. W artykule przedstawiono kierunki rozwoju innowacyjnych metod płatności oraz oceniono szanse zaistnienia w świadomości klientów metod najbardziej popularnych. Opisano również sposób funkcjonowania płatności zbliżeniowych oferowanych przez największe organizacje płatnicze. Sukces na rynku płatności odniosą te podmioty, które będą potrafiły przekonać swoich klientów do aktywnego korzystania z technologii zbliżeniowej.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject contactless
dc.subject mobile payment
dc.subject NFC
dc.subject płatności zbliżeniowe
dc.subject płatności mobilne
dc.subject RFID
dc.title Rozwój płatności zbliżeniowych w Polsce i na świecie
dc.title.alternative The development of contactless payment market in Poland and in the world
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations