Home

Stosunek Międzynarodowego Funduszu Walutowego do koncepcji zrównoważonego rozwoju

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Huterski, Robert
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2013-09-19
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 1, Vol. 2, pp. 65-77
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/678
dc.description.abstract Review of the IMF current publications from point of view of its attitude to idea of sustainable development shows that the IMF refers very often to this concept, but gives it specific meaning that is in contradiction with the essence and objective of the idea. On one hand, the IMF glorifies acceleration of economic growth. On the other, the IMF do not ponder effects of weaknesses of contemporary global monetary system for sustainable development, although that institution arranges and protects it.
dc.description.abstract Z dokonanego przeglądu aktualnych publikacji MFW w zakresie stosunku tej instytucji do koncepcji zrównoważonego rozwoju wynika, że MFW bardzo często odwołuje się do tej koncepcji, nadając jej jednak własny wydźwięk, sprzeczny z istotą i celem oryginalnego ujęcia. Z jednej strony, MFW gloryfikuje przyspieszanie wzrostu gospodarczego i popytowe stymulowanie koniunktury, z drugiej zaś – nie odnosi się do skutków wad współczesnego globalnego systemu pieniężnego dla zrównoważonego rozwoju, chociaż jest tego systemu aranżerem i strażnikiem, a może właśnie dlatego.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject International Monetary Fund
dc.subject sustainable development
dc.subject economic growth
dc.subject Międzynarodowy Fundusz Walutowy
dc.subject wzrost gospodarczy
dc.subject zrównoważony rozwój
dc.title Stosunek Międzynarodowego Funduszu Walutowego do koncepcji zrównoważonego rozwoju
dc.title.alternative Attitude of the International Monetary Fund to a concept of sustainable development
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations