Home

Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych w ujęciu historycznym

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Banaszkiewicz, Aleksandra
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2013-09-19
dc.identifier.citation Copernican Journal of Finance & Accounting, No. 1, Vol. 2, pp. 21-38
dc.identifier.issn 2300-3065
dc.identifier.other doi:10.12775/CJFA.2013.002
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/677
dc.description.abstract Accounting history researchers agree on the fact that a double accounting system is not an invention of one man, or by chance. This is probably the result of tests and experiments carried out by a number of merchants and bankers in various Italian cities. Over the years, the accounting system was improved. The oldest technique is the method of Italian bookkeeping, otherwise known as Venetian accounting. By the end of the eighteenth century as part of a double accounting was created a few ways to make entries in the books trade. The most commonly used is the method: Italian, French and German. Nineteenth and early twentieth century brought new accounting methods, such as the American method.
dc.description.abstract Badacze historii rachunkowości są zgodni co do tego, że system rachunkowości podwójnej nie jest wynalazkiem jednego człowieka czy też dziełem przypadku. Prawdopodobnie jest on wynikiem prób i doświadczeń podejmowanych przez wielu kupców i bankierów w różnych miastach włoskich. Na przestrzeni lat system księgowości podlegał doskonaleniu. Najstarszą techniką prowadzenia księgowości jest metoda włoska, nazywana inaczej wenecką. Do końca XVIII wieku w ramach księgowości podwójnej powstało kilka sposobów dokonywania zapisów w księgach handlowych. Najczęściej stosowane to: metoda włoska, francuska i niemiecka. W XIX i XX wieku rozwinęły się kolejne metody księgowości, takie jak np. metoda amerykańska.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject bookkeeping techniques
dc.subject double accounting
dc.subject the principle of double-entry
dc.subject księgowość podwójna
dc.subject techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
dc.subject zasada podwójnego zapisu
dc.title Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych w ujęciu historycznym
dc.title.alternative Bookkeeping techniques in historical perspective
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations