Home

Moda na markę alkoholu – przejaw konformizmu czy indywidualizmu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Liczmańska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:46Z
dc.date.issued 2013-02-07
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 39, Vol. 407, pp. 119-131
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2012.009
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/673
dc.description.abstract Zachowania konsumentów stały się dominującym tematem badań na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Pozyskiwane informacje mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw w szczególności w sektorze alkoholi wysokoprocentowych, gdzie w związku z całkowitym zakazem reklamy publicznej utrudniona jest komunikacja z konsumentem. Autorka na podstawie przeprowadzonych badań1 analizuje znaczenie mody na markę alkoholu dla decyzji konsumenckich, stawia również tezę, że analizowany aspekt jest przejawem konformizmu. Alkohol pija się w towarzystwie, dla rozrywki, z potrzeby przynależności, a moda na markę alkoholu jest jedną z głównych determinant zakupowych.
dc.description.abstract Consumer behavior has become the dominant theme of research over the past decades. O btained information is of great importance for the functioning of enterprises in particular in the liquor, and by a total ban on public advertising is difficult to communicate with the consumer. In this paper the author on the basis of the study examines the significance of alcohol fashion brand for the customers, also raises the idea that aspect analyzed is the manifestation of conformity. Drunk alcohol in the company, for entertainment, the need to belong and the fashion brand of alcohol is one of the main determinants of purchase.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject decyzje konsumenckie
dc.subject marka
dc.subject moda na markę
dc.subject konformizm
dc.subject indywidualizm
dc.subject consumer decisions
dc.subject brand
dc.subject fashion brand
dc.subject conformity
dc.subject individualism
dc.title Moda na markę alkoholu – przejaw konformizmu czy indywidualizmu
dc.title.alternative FASHION BRAND FOR ALCOHOL – IS A MANIFESTATION OF CONFORMISM OR INDIVIDUALISM
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations