Home

Protestantyzm w Polsce w latach 1918 - 1939, 390 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Alabrudzińska, Elżbieta
dc.date.accessioned 2022-04-14T15:05:41Z
dc.date.available 2022-04-14T15:05:41Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.isbn 83-7322-940-X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6732
dc.description.abstract Jest to oparte na wieloletniej kwerendzie archiwalnej opracowanie historii Kościołów protestanckich w okresie międzywojennym. Dokonano w nim analizy struktury ludności protestanckiej, duchowieństwa ewangelickiego, stanu prawnego i majątkowego Kościołów. Przedmiotem badań są wszelkie przejawy działalności Kościołów, przeanalizowano również próby integracji protestantyzmu w Polsce. Autorka polemizuje z wieloma stwierdzeniami i sądami funkcjonującymi zarówno w historiografii polskiej, jak i niemieckiej, a jej książka to także głos w dyskusji na temat roli politycznej i narodowościowej Kościołów ewangelickich w Polsce.
dc.description.sponsorship Komitet Badań Naukowych
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Adam Marszałek
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject protestantyzm
dc.subject Polska
dc.subject okres międzywojenny
dc.subject Kościół ewangelicko - augsburski
dc.subject Kościół ewangelicko - unijny
dc.subject Kościół ewangelicko - reformowany
dc.subject Kościół ewangelicki augsburskiego i helweckiego wyznania
dc.subject Kościół staroluterański
dc.subject mniejszość niemiecka
dc.subject polityka wyznaniowa
dc.title Protestantyzm w Polsce w latach 1918 - 1939, 390 s.
dc.title.alternative Protestantism in Poland in 1918 - 1939
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations