Home

Społeczna odpowiedzialność biznesu w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie branży ośrodków szkolenia kierowców

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bubiak, Bogumiła
dc.date.accessioned 2013-10-10T12:10:45Z
dc.date.available 2013-10-10T12:10:45Z
dc.date.issued 2013-02-07
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 39, Vol. 407, pp. 43-56
dc.identifier.issn 0860-1232
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2012.004
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/670
dc.description.abstract This article presents the corporate social responsibility and the possibility to apply the concept in micro-enterprises. This article is also the first of a series of studies showing the next stages in the implementation of CSR in the one of the microenterprises representing sector training centres of the drivers.
dc.description.abstract Współczesne rozumienie zarządzania przedsiębiorstwem nie może pomijać w swej treści koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility), której stosowanie polega na uwzględnianiu przez przedsiębiorstwa w swoich działaniach interesów społecznych, aspektów środowiskowych oraz relacji z interesariuszami, zwłaszcza z pracownikami. Koncepcja CSR nie jest zjawiskiem nowym, mimo tego stosowana jest głównie w korporacjach, przedsiębiorstwach dużych, średnich czy małych. Mikroprzedsiębiorstwa sporadycznie wdrażają i realizują strategię społecznej odpowiedzialności biznesu, często nieświadomie stosując jej elementy. Wynika to z braku świadomości, wiedzy, czy też z obawy przed dodatkowymi kosztami. Celem niniejszego artykułu jest teoretyczne przedstawienie zagadnienia oraz uświadomienie możliwości zastosowania strategii CSR w mikrofirmach. Artykuł jest jednocześnie pierwszym z serii opracowań przedstawiających kolejne etapy wdrażania CSR w jednym z mikroprzedsiębiorstw reprezentujących branżę ośrodków szkolenia kierowców.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject micro-enterprises
dc.subject corporate social responsibility
dc.subject strategy
dc.subject driver training center
dc.subject mikroprzedsiębiorstwa
dc.subject społeczna odpowiedzialność biznesu
dc.subject strategia
dc.subject ośrodek szkolenia kierowców
dc.title Społeczna odpowiedzialność biznesu w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie branży ośrodków szkolenia kierowców
dc.title.alternative CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN MICRO-ENTERPRISES FOR EXAMPLE THE SECTOR DRIVER TRAINING CENTER
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations