Home

Dopuszczalność umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 lutego 2014 r., II PZP 1/13

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author May, Joanna
dc.date.accessioned 2021-10-11T12:15:17Z
dc.date.available 2021-10-11T12:15:17Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Praca i Zabezpieczenie Społeczne vol. 4, 2016, pp. 39-43.
dc.identifier.isbn 0032-6186
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6639
dc.description.abstract Sąd Najwyższy w glosowanym wyroku uznał za niedopuszczalne zawieranie między pracodawcą a pracownikiem umów prorogacyjnych. W ocenie Sądu Najwyższego art. 461 §1 k.p.c. zawiera kompletną regulację, która wyłącza stosowanie innych przepisów o właściwości miejscowej sądu w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym art. 46 k.p.c. Zdaniem Autorki, de lege lata strony stosunku pracy mogą zawierać umowę prorogacyjną. Art. 461 §1 k.p.c. daje stronom możliwość wyboru między właściwością miejscową ogólną oraz przemienną, a jednocześnie przepis ten nie wyłącza dopuszczalności stosowania art. 46 k.p.c. w sprawach z zakresu prawa pracy.
dc.description.abstract In the judgement the Supreme Court excluded possibility to enter into prorogation agreement between an employer and an employee. In the opinion of the Supreme Court art. 461 §1 Code of Civil Procedure (CCP) is a complete regulation, which excludes other regulations of territorial jurisdiction of a court in labour law cases, e.g. art. 46 CCP. In the Author's point of view de lege lata parties of an employment relationship are allowed to enter into a prorogation agreement. Art. 461 §1 CCP gives parties the possibility to choose territorial jurisdiction of a court in labour law cases and, at the same time, the provisions of this article does not exclude the applicability of art. 46 CCP aforementioned.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Wydawnictwo Gospodarcze
dc.relation.ispartofseries Praca i Zabezpieczenie Społeczne;nr 4/2016
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject umowa prorogacyjna
dc.subject właściwość miejscowa sądu w sprawach z zakresu prawa pracy
dc.subject prorogation agreement
dc.subject territorial jurisdiction of a court in labour law cases
dc.title Dopuszczalność umów prorogacyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 13 lutego 2014 r., II PZP 1/13
dc.title.alternative Admissibility of prorogation agreement in labour law cases. Judgment of the Supreme Court - Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber of 13 February 2014, II PZP 1/13
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations