Home

Cywilnoprawna odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za wypadek przy pracy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author May, Joanna
dc.date.accessioned 2021-10-11T11:35:40Z
dc.date.available 2021-10-11T11:35:40Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier.citation Zeszyty Prawnicze/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2019, R. 19 z. 4, pp. 89-108.
dc.identifier.issn 1643-8183
dc.identifier.issn 2353-8139
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6638
dc.description.abstract Pracownikowi w związku z wypadkiem przy pracy przysługują świadczenia z tzw. ustawy wypadkowej. Jeśli jednak przyznane świadczenia nie zaspokoiły roszczeń pracownika, to przysługują mu roszczenia uzupełniające w stosunku do pracodawcy, oparte na przepisach prawa cywilnego. Dla ustalenia jednak odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za wypadek przy pracy, konieczne jest wykazanie przez pracownika spełnienia przesłanek tej odpowiedzialności. Samo bowiem uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy nie oznacza automatycznie, że zdarzenie to będzie rodziło cywilnoprawną odpowiedzialność pracodawcy. Artykuł ma na celu przybliżenie procesowych i materialnoprawnych aspektów związanych z dochodzeniem roszczeń pracownika w stosunku do pracodawcy oraz czynników mających wpływ na ich zakres.
dc.description.abstract The employee is entitled to benefits under so called the accident act. However, if these benefits do not satisfy the employee's claims, he is entitled to supplementary claims against the employer, based on civil law provisions. In order to prove the employer's liability for compensation for an accident at work, it is necessary for the employee to demonstrate fulfillment of the damage liability conditions. The recognition of an incident as an accident at work does not automatically mean that this event will result in the employer's civil liability. The article aims to present the procedural and substantive aspects related to the employee's claims against the employer and factors affecting their scope.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Zeszyty Prawnicze;19.4 / 2019
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject odpowiedzialność odszkodowawcza
dc.subject wypadek przy pracy
dc.subject uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy
dc.subject civil law liability
dc.subject accident at work
dc.subject accident at work
dc.title Cywilnoprawna odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za wypadek przy pracy
dc.title.alternative Employer’s civil law liability for damages caused by an accident at work
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations