Home

Wpływ zmian normujących postępowanie uproszczone na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (wybrane zagadnienia)

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author May, Joanna
dc.date.accessioned 2021-10-11T11:29:17Z
dc.date.available 2021-10-11T11:29:17Z
dc.date.issued 2021-10-11
dc.identifier.citation Polski Proces Cywilny, 2021, R. 12 nr 3, pp. 384-397.
dc.identifier.issn 2082-1743
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6637
dc.description.abstract W artykule przedstawiony został wpływ zmiany zakresu przedmiotowego postępowania uproszczonego na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych wobec zakazu zmiany powództwa i ograniczenia stosowania dowodu z opinii biegłego. Ocenie poddane zostały także nowe rozwiązania pozwalające na pominięcie przepisów o postępowaniu uproszczonym oraz ich znaczenie dla dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W celu przedstawienia tytułowego zagadnienia autorka zestawia poprzednie rozwiązania prawne z nowymi unormowaniami, wprowadzonymi ustawą z 4 lipca 2019 r.
dc.description.abstract The article presents the impact of changing the scope of the simplified procedure on the pursuit of claims for damages in the face of the prohibition of changing the claim and limiting the use of expert evidence. New solutions allowing omission of provisions on simplified proceedings and their significance for claims for damages were also assessed. In order to present the title issue, the author compares the previous legal solutions to the new regulations, introduced by the Act of July 4, 2019.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Polski Proces Cywilny;nr 3/2021
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject postępowanie uproszczone
dc.subject postępowanie odrębne
dc.subject proces cywilny
dc.subject dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
dc.subject simplified proceedings
dc.subject separate proceedings
dc.subject civil proceedings
dc.subject pursuing claims for damages
dc.title Wpływ zmian normujących postępowanie uproszczone na dochodzenie roszczeń odszkodowawczych (wybrane zagadnienia)
dc.title.alternative The impact of amendments regulating the simplified procedure on claims for damages (selected issues)
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations