Home

Pobyty Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach dzisiejszej gminy Lubraniec

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rozynkowski, Waldemar
dc.date.accessioned 2021-09-06T10:04:55Z
dc.date.available 2021-09-06T10:04:55Z
dc.date.issued 2021-09-06
dc.identifier.citation Lubraniec i okolice, historia, kultura, sztuka. T. 1, Toruń 2021, pp. 25-45.
dc.identifier.isbn 978-83-66951-07-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6622
dc.description.abstract Na życie i posługę Prymasa Stefana Wyszyńskiego patrzy się przede wszystkim z perspektywy ogólnopolskiej. Autorzy prac jemu poświęconych, mamy tu na uwadze głównie historyków, koncentrują się w znacznym stopniu na relacjach Prymasa z władzami państwowymi. Jest to do pewnego stopnia zrozumiałe. Wydaje się jednak, że w takiej perspektywie nie dostrzegamy wielu ważnych aspektów związanych z jego osobą. Na szczegółowe zainteresowanie czeka opracowanie wizyt, obecności, czy nawet śladów pamięci o Prymasie w różnych regionach, czy konkretnych miejscowości, naszego kraju. Mając na względzie taką perspektywę badawczą potrzebne jest prowadzenie szczegółowych badań regionalnych. Często punktem wyjścia dla wielu szczegółowych prac poświęconych odtworzeniu miejsc pobytu Prymasa jest niezwykle cenne czterotomowe kalendarium życia Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego pióra Mariana Piotra Romaniuka. Okazuje się jednak, że i zawarte tam ustalenia można nie tylko rozwijać, ale przede wszystkim uzupełniać o inne nie odnotowane wydarzenia. Celem niniejszego artykułu jest omówienie pobytów ks. Stefana Wyszyńskiego w granicach dzisiejszej gminy Lubraniec. Temat ten wpisuje się w szersze zagadnienie obecności Prymasa Stefana Wyszyńskiego w historii diecezji włocławskiej. Przypomnijmy, że ks. Stefan Wyszyński był kapłanem tej diecezji oraz że był związany bezpośrednio z Włocławkiem przez blisko 30 lat. Okresem włocławskim w historii życia późniejszego Prymasa, jak i jego pobytami w granicach diecezji włocławskiej po wyborze na prymasa zajmowali się różni badacze, a przede wszystkim: ks. Witold Kujawski, ks. Kazimierz Rulka, ks. Antoni Poniński, ks. Piotr Nitecki, Michał Białkowski oraz Witold Konopka i Waldemar Rozynkowski .
dc.language.iso pol
dc.subject Prymas Stefan Wyszyński
dc.subject Prymas Polski Stefan Wyszyński
dc.subject Ks. Stefan Wyszyński
dc.subject Gmina Lubraniec
dc.subject Lubraniec
dc.subject Rodzina Grodzickich
dc.subject Seminarium duchowne w Lubrańcu
dc.subject Kłobia
dc.subject Zgłowiączka
dc.subject Pamiątki po prymasie Stefanie Wyszyńskim
dc.subject Maria Grodzicka
dc.title Pobyty Prymasa Stefana Wyszyńskiego w granicach dzisiejszej gminy Lubraniec
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations