Home

Bioetyka wobec klonowania reprodukcyjnego człowieka, 293 s.

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Leźnicki, Marcin
dc.date.accessioned 2021-08-31T10:24:55Z
dc.date.available 2021-08-31T10:24:55Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.isbn 978-83-65480-05-7
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6620
dc.description.abstract W przekazanej do rąk Czytelnika książce pt. Bioetyka wobec klonowania reprodukcyjnego człowieka autor stara się przybliżyć jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień z zakresu biomedycyny i biotechnologii ostatnich lat, jakim jest klonowanie reprodukcyjne człowieka. Zagadnienie to jest szeroko dyskutowane m.in. przez bioetyków, teologów, socjologów medycyny, prawników a także (bio)polityków. W książce, napisanej z myślą o czytelnikach zainteresowanych rozwojem reprogenetyki i możliwymi konsekwencjami z tego rozwoju wynikającymi omówiono zagadnienie klonowania, jego typologię i historię rozwoju. Przedstawiono fundamentalne argumenty za i przeciwko wspomnianej technologii biomedycznej, z zastrzeżeniem że ich listę można poszerzyć o kolejne. W pracy zaprezentowane zostały racje zarówno zwolenników dalszego postępu nauk biologiczno-eksperymentalnych, jak i jego przeciwników, w tym stanowiska reprezentowane przez przedstawicieli personalistycznej bioetyki chrześcijańskiej (w książce ograniczono się do opcji katolickiej), jak również zwolenników bioetyki utylitarystycznej. W tekście poruszono ponadto kluczowe problemy, z którymi mierzy się bioetyka w kontekście dalszego postępu biomedycznego, takie jak kwestię wartościowania życia ludzkiego, pytanie o status człowieka, pośrednio charakter jego natury, czy też zagadnienie jego tożsamości. Dodać przy tym warto, że poruszone w książce tematy nie mają charakteru wyłącznie teoretycznego, ale również aspekt praktyczny. Należy zaznaczyć, że podjęta w książce tematyka wiąże się z prowadzonymi aktualnie na świecie studiami naukowymi nad budzącymi liczne obawy transhumanizmem i posthumanizmem.
dc.language.iso pol
dc.publisher TAKO
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject klonowanie człowieka
dc.subject klonowanie reprodukcyjne
dc.subject status embrionu
dc.subject życie
dc.subject wartość życia
dc.subject bioetyka
dc.title Bioetyka wobec klonowania reprodukcyjnego człowieka, 293 s.
dc.type info:eu-repo/semantics/book


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations