Home

Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze Zbrosławic w typie simulacrum – badania oraz zagadnienia konserwacji i restauracji

Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Pliki:

Należy do następujących kolekcji

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Ta pozycja jest udostępniona na licencji Attribution-NoDerivs 3.0 Poland