Home

„Uczyń nas otwartymi” – konteksty otwartości

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szulakiewicz, Marek
dc.date.accessioned 2021-05-28T13:01:29Z
dc.date.available 2021-05-28T13:01:29Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Otwartość : nadzieje i zagrożenia / pod redakcją Marka Szulakiewicza, Toruń 2019, pp.7-34.
dc.identifier.isbn 978-83-231-4306-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6574
dc.description.abstract Wśród wielu wymagań współczesnej kultury żądanie otwartości należy do najważniejszych. Przyzwyczajani jesteśmy do uznawania, że jest to zaleta ludzi i pożądany stan kultur, w których relacje wykluczania zastępowane są pluralizmem i tolerancją. Rzadko dostrzega się również zagrożenia związane z bezkrytyczną otwartością, w której może ujawniać się zaburzenie tożsamości, nierespektowanie granic, aż po egoistyczną samowolę. Taka nieuporządkowana otwartość wydaje się umniejszać tendencje do trwania i utrwalania dotychczas obowiązujących wzorców życia i kultury, uwypuklając zmienność i nietrwałość wszystkiego oraz skłaniając też ku relatywizmowi i konformizmowi. Wydaje się, że dopiero wraz z otwartością możliwa się staje koegzystencja wykluczających się ludzi, poglądów, kultur.
dc.description.abstract Amongst many demands of the contemporary culture, the demand of openness is one of the most important. We are used to think that openness is a virtue of people and a desired state of culture in which relationships based on exclusion are replaced by pluralism and tolerance. However, it has seldom been noticed that there are also risks connected with the indiscriminate openness in which the distortion of identity, the lack of respect for any borders whatsoever and the egoistic arbitrariness can reveal themselves. Such unordered openness seems to diminish, on the one hand, the tendencies to continue and consolidate hitherto predominant ways of life and cultural patterns and, on the other, highlight the variability and instability of everything, prompting thereby relativistic and conformist attitudes. It seems that the coexistence of conflicting views, cultures and people only becomes possible together with openness.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.subject Otwartość
dc.subject Teoria
dc.subject Praktyka
dc.subject Egzystencja
dc.subject openness
dc.subject theory and practice of openness
dc.subject borders
dc.subject change
dc.title „Uczyń nas otwartymi” – konteksty otwartości
dc.title.alternative "Make Us Open" – Contexts of Openness
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations