Home

Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żejmo, Bożena
dc.date.accessioned 2021-02-16T15:27:08Z
dc.date.available 2021-02-16T15:27:08Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Przegląd Rusycystyczny 2020, vol. 2(170), pp. 25-41.
dc.identifier.issn 0137-298X
dc.identifier.other 10.31261/pr.7803
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6480
dc.description.abstract THE WASTE DAILY LIFE OF CONSOMER. VIKTOR PELEVIN’S NOVEL GENERATION “P” IN THE LIGHT OF ZYGMUNT BAUMAN’S THEORY OF LIQUID MODERNITY Summary The purpose of the article is to analyze the novel by Victor Pelevin Generation “P” in the context of the theory of “liquid modernity” of the Polish philosopher and sociologist Zygmunt Bauman. Both the Russian writer and the Polish scholar point out the negative effects of the modern — unusually flexible, fluid, free from borders and conditions — commercial civilization on a person’s daily life, his mentality, value system, self-identification and selfesteem.
dc.description.abstract Celem artykułu jest analiza powieści Generation P Wiktora Pielewina w kontekście teorii płynnej nowoczesności polskiego filozofa i socjologa Zygmunta Baumana. Zarówno rosyjski pisarz, jak i polski uczony wskazują na negatywne skutki wpływu nowoczesnej – niezwykle elastycznej, płynnej, wolnej od granic i warunków – cywilizacji komercyjnej na codzienne życie człowieka, jego mentalność, system wartości, samoidentyfikację i poczucie własnej wartości. Filozofia życia codziennego, oparta na apoteozie "drobnych działań" i dbałości o osobiste ideały jest zagrożona przez filozofię płynnej nowoczesności, głoszącą naśladownictwo idoli takich jak reklama i środki masowego przekazu.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
dc.subject Victor Pelevin
dc.subject Generation “P”
dc.subject Zygmunt Bauman
dc.subject liquid modernity
dc.title Śmieciowa codzienność konsumenta. Powieść Generation „П” Wiktora Pielewina w świetle teorii płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana
dc.title.alternative THE WASTE DAILY LIFE OF CONSOMER. VIKTOR PELEVIN’S NOVEL GENERATION “P” IN THE LIGHT OF ZYGMUNT BAUMAN’S THEORY OF LIQUID MODERNITY
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations