Home

ЧЕЛОВЕК „ГАРШИНСКОЙ ЗАКВАСКИ” В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Żejmo, Bożena
dc.date.accessioned 2021-02-16T15:23:49Z
dc.date.available 2021-02-16T15:23:49Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Przegląd Rusycystyczny 2017, vol. 2(158), pp. 5-18.
dc.identifier.issn 0137-298X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6479
dc.description.abstract A MAN OF A “GARSHIN’S TYPE” IN ANTON CHEKHOV’S WORKS The article describes the appearance of so-called “Garshin’s type” characters in four stories by Anton Chekhov: Steppe, Lapwing, Attack, Room number 6. To depict the specific notion of this kind of character, Chekhov reached out to both biography of the author of The Red Flower (hospital treatment in mental institution, encounter with a prostitute) and to his fictional characters, especially “mad Apostles’”, whose mission is to rescue the world. A “Garshin’s type” character constitutes of such characteristics as: morbid sensitivity, haunting manias, sense of uniqueness, mercy, and compassion for the poor and the humiliated.
dc.description.abstract CZŁOWIEK „GARSZYNOWSKIEGO TYPU” W TWÓRCZOŚCI ANTONA CZECHOWA W artykule podjęto próbę charakterystyki tzw. Garszynowskiego typu bohatera w czterech utworach Antona Czechowa (Step, Czajka, Atak, Sala nr 6). Dla podkreślenia swoistości tego typu postaci sięgnął Czechow zarówno do faktów biograficznych autora Czerwonego kwiatka (pobyt w szpitalu psychiatrycznym, spotkanie z prostytutką), jak i jego fikcyjnych „szalonych apostołów”, podejmujących misję zbawiania świata. Na „Garszynowski typ” składają się takie cechy, jak chorobliwa wrażliwość, manie prześladowcze, poczucie wyjątkowości, współczucie dla biednych i poniżonych, miłosierdzie.
dc.language.iso rus
dc.publisher Polskie Towarzystwo Rusycystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
dc.subject Garshin’s type
dc.subject Chekhov
dc.subject mad Apostles
dc.subject mental illness
dc.title ЧЕЛОВЕК „ГАРШИНСКОЙ ЗАКВАСКИ” В ТВОРЧЕСТВЕ АНТОНА ЧЕХОВА
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations