Home

Niedoceniane a potrzebne: edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2021-02-05T11:04:30Z
dc.date.available 2021-02-05T11:04:30Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie vol. 2, 2020, pp. 5-6.
dc.identifier.issn 2391-7903
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6466
dc.description Wstęp do czasopisma "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2020/2. Całość numeru jest dostępna na stronie internetowej: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/sztukaedycji/issue/view/2007/showToc.
dc.description.abstract Mimo rozwoju tej części rynku wydawniczego (na ziemiach polskich od ok. 200 lat) problematyka edytorstwa literatury dla dzieci i młodzieży nie cieszyła i nie cieszy się zbyt dużym zainteresowaniem badaczy. Taki stan rzeczy może wynikać ze statusu literatury dla młodego odbiorcy w naukowej (szczególnie literaturoznawczej) refleksji, gdzie wciąż dość powszechne jest myślenie o tej twórczości jako „niższej”, „mniej artystycznej” i niewymagającej pogłębionych badań.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject edytorstwo
dc.subject editing
dc.subject literatura dla dzieci i młodzieży
dc.subject children's and youth literature
dc.title Niedoceniane a potrzebne: edytorstwo literatury dla dzieci i młodzieży
dc.title.alternative Underestimated but necessary: editing of children’s and youth literature
dc.type info:eu-repo/semantics/other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations