Home

Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast – perspektywa geograficzna. Przykład Leszna

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Dąbrowski, Leszek S.
dc.date.accessioned 2021-01-15T07:40:43Z
dc.date.available 2021-01-15T07:40:43Z
dc.date.issued 2021-01-15
dc.identifier.citation Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii, Tom 8, Kraków 2020, pp.11-30.
dc.identifier.isbn 978-83-64089-59-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6448
dc.description.abstract Idea miast partnerskich w obecnym kształcie jest pokłosiem procesów rozpoczętych po zakończeniu II wojny światowej. Nowa rzeczywistość powojenna skłania bowiem kolejne samorządy miejskie do nawiązywania wzajemnych kontaktów w celu wspólnego zapobiegania dalszym konfliktom, a także odbudowy i regeneracji miast. Obecnie kontakty partnerskie miast pojawiają się z różnych względów: podobnej nazwy, historycznych powiązań lub podobieństw infrastrukturalnych. Celem tej pracy było usystematyzowanie dotychczasowych badań nad ideą miast partnerskich oraz określenie jej oddziaływania na rozwój współczesnego miasta na przykładzie średniego miasta w Polsce – Leszna. Wykorzystano wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród reprezentantów leszczyńskiego pokolenia Z oraz wywiadów z przedstawicielami samorządu i biznesu. Stwierdzono, że aktywne uczestnictwo w relacjach z miastami partnerskimi ma pozytywne efekty i sprzyja rozwojowi współczesnych miast.
dc.description.abstract The idea of sister cities is actually a result of the processes initiated after the Second World War. The new post-war reality prompted more and more cities to establish partnerships to avoid further conflicts, as well as to rebuild and regenerate. Nowadays, cities create such contacts for various reasons: similar name, historical links or infrastructural similarities. The paper aims to systematize the existing knowledge on the idea of sister cities and to determine the influence of the discussed idea on contemporary city development. The example was a medium-sized city in Poland – Leszno. Results of survey conducted among the generation Z representatives and interviews with self-government and business representatives were used in the paper. The author found that active participation in relations with sister cities has positive effects on the development of the engaged cities.
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii;Tom 8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject geografia
dc.subject miasta partnerskie
dc.subject miasta siostrzane
dc.subject rozwój miasta
dc.title Idea miast partnerskich a jej znaczenie dla rozwoju współczesnych miast – perspektywa geograficzna. Przykład Leszna
dc.title.alternative Idea of sister cities and its importance for contemporary cities development – a geographical perspective. The example of Leszno
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations