Home

Konflikty wokół monitoringu jakości powietrza w Polsce. Infrastruktury, standardy i dane

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michał, Wróblewski
dc.contributor.author Wojciech, Goszczyński
dc.date.accessioned 2020-12-11T13:11:35Z
dc.date.available 2020-12-11T13:11:35Z
dc.date.issued 2020-12-11
dc.identifier.citation Studia Socjologiczne, 2020, 4(239), pp. 155-182.
dc.identifier.issn 0039-3371
dc.identifier.issn 2545-2770
dc.identifier.other 10.24425/sts.2020.135143
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6436
dc.description.abstract W artykule opisano spory wokół sposobów zbierania danych na temat smogu w Polsce. Ramą teoretyczną analizy są studia nad nauką i technologią, a w szczególności badania nad rolą infrastruktur, standardów i danych. W części opisowej przedstawiono rolę infrastruktury pomiarowej w kształtowaniu relacji pomiędzy różnymi podmiotami zajmujący się pomiarem jakości powietrza, a następnie zanalizowano dwa wymiary konfliktu. Pierwszy z nich dotyczy kwestii metodologicznych i związany jest z rzetelnością pomiaru. Drugi natomiast – ontologii smogu, to znaczy odmiennego ujmowania problemu zanieczyszczenia przez ekspertów i obywateli, co ma przełożenie na praktyki społeczne.
dc.description.sponsorship Artykuł powstał na bazie badań prowadzonych w ramach projektu Infrastruktury smogu – analiza kontrowersji, konfliktów i społecznego oddziaływania metrologii finansowanego ze środków Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK (nr 1068-H).
dc.language.iso pol
dc.relation.ispartofseries Studia Socjologiczn;4(239)
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject standardy
dc.subject zanieczyszczenie powietrza
dc.subject smog
dc.subject infrastruktury
dc.subject dane
dc.title Konflikty wokół monitoringu jakości powietrza w Polsce. Infrastruktury, standardy i dane
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations