Home

„Prawo do nienaznaczania”. O języku w badaniach i o kilku sposobach budowania zespołów, które mogą ten język poprawić

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Bielska, Beata
dc.date.accessioned 2020-12-04T15:15:47Z
dc.date.available 2020-12-04T15:15:47Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Przegląd Socjologiczny : kwartalnik Polskiego Instytutu Socjologicznego vol. 69 (3), 2020, pp.169-188.
dc.identifier.issn 0033-2356
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6418
dc.description.abstract Tekst przedstawia koncepcję „prawa do nienaznaczania”/niestygmatyzowania osób uczestniczących w badaniach jako elementu prawa do niebycia wykorzystanym/ wykorzystaną i ochrony przed krzywdą. Zagadnienie to omawiane jest na przykładzie trzech projektów badawczych (na temat ruchu LGBT* w Polsce, migrantów i migrantek pracujących w polskiej akademii oraz badania osób grubych). Autorka proponuje również trzy strategie budowania zespołów badawczych, które umożliwiłyby realizowanie w praktyce „prawa do nienaznaczania”, omawiając zalety i wady proponowanych rozwiązań.
dc.description.abstract The text presents the concept of the right of research participants not to be stigmatised. This is an element of the right not to be exploited and to be protected from harm. The issue is discussed through the analysis of three examples of research projects (on the LGBT* movement in Poland, on migrants working in Polish academia, and on fat people in Poland). The author also proposes three strategies for building research teams that would enable this right to be implemented. The advantages and disadvantages of these strategies are also discussed.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polski Instytut Socjologiczny
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject osoby uczestniczące w badaniach podatne na zranienie
dc.subject etyka badań
dc.subject język
dc.subject grupa mniejszościowa i dominująca
dc.subject wykorzystanie i krzywda
dc.subject vulnerable participants
dc.subject research ethics
dc.subject language
dc.subject minority and dominant group
dc.subject exploitation and harm
dc.title „Prawo do nienaznaczania”. O języku w badaniach i o kilku sposobach budowania zespołów, które mogą ten język poprawić
dc.title.alternative “The right not to be stigmatised”. bout the language used in research and some ways of building teams in order to improve this language
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations