Home

Technika wykonania oraz ocena stanu zachowania rysunków wykonanych na podłożu papierowym artystki Zofii Marianny Świerczyńskiej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kozielec, Joanna
dc.contributor.author Kozielec, Tomasz
dc.date.accessioned 2020-09-30T11:07:16Z
dc.date.available 2020-09-30T11:07:16Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki vol. 20 no.1-4, 2009, pp. 100-105.
dc.identifier.ismn 1234-5210
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6354
dc.description.abstract Zofia Marianna Świerczyńska była mało znaną, ale cenioną lokalnie artystką tarnowską. Okres jej twórczości przypadł na lata między wojenne, a później, po zakończeniu II wojny światowej na okres rządów komunistycznych. Uwielbiała malować i rysować. Tworzyła obrazy na płótnie w technice temperowej. Na wyrobach papierowych rysowała różnymi technikami. Z uwagi na braki zaopatrzeniowe w papiery rysunkowe w okresie PRL wykorzystywała to, co miała pod ręką: tektury, papiery pakowe, tapety, itp. Tworzyła wiele projektów do świątyń na różne uroczystości religijne. Oprócz własnych inwencji artystycznych korzystała ze zdjęć i reprodukcji znanych malarzy tworząc nowe kompozycje. Była osobą całym sercem oddanym Panu Bogu. Jej trudne doświadczenia życiowe z okresu okupacji, dramat utraty męża (efekt komunistycznych represji), konflikty z władzami komunistycznymi nie przeszkodziły w twórczości artystycznej. Była wielką fascynatką koni. Miała z nimi bliski kontakt mieszkając niedaleko znanej na południu polski tarnowskiej stadniny koni założonej przez Sanguszków. Stąd też pojawiają się one często w jej obrazach i projektach. Jej sztuka zasługuje na uwagę z uwagi na posiadane zdolności, które odkryła w sobie sama - była samoukiem. Nie kończyła żadnej artystycznej szkoły. Można sądzić, że gdyby rozwinęła swój warsztat wzbogacając go o nauki pod kierunkiem jakiegoś cenionego artysty, jej nazwisko z dużym prawdopodobieństwem znalazłoby się w słownikach sztuki polskiej. Malarstwo dla niej było życiową fascynacją, pasją. Do dziś jej wiele obrazów zdobi wnętrza domów i kościołów. Niestety, jak dotąd, jej dzieła nie były przedmiotem opracowań (niniejszy artykuł jest pierwszym na jej temat). W artykule przedstawiono także stan zachowania jej wybranej grupy prac - na podłożach papierowych. Zwrócono uwagę na zmiany destrukcyjne zachodzące w jej pracach, przechowywanych często niewłaściwie, w niekorzystnych warunkach. Należą do nich zniszczenia mikrobiologiczne, oraz zniszczenia strukturalne różnych rodzajów papierów.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Konserwatorów Dzieł Sztuki, Firma Zajączkowska-Kłoda sp.z o.o.
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject Zofia Marianna Świerczyńska (1921-1994)
dc.subject tarnowska artystka
dc.subject podłoża papierowe
dc.subject sylwetki koni
dc.subject twórczość religijna
dc.title Technika wykonania oraz ocena stanu zachowania rysunków wykonanych na podłożu papierowym artystki Zofii Marianny Świerczyńskiej
dc.title.alternative The drawings on Paper of Zofia Marianna Świerczyńska - Technique and Assessment of Preserving State
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations