Home

Archiwum uniwersytetu - rola i zadania w zarządzaniu dokumentacją szkoły wyższej

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Degen, Robert
dc.date.accessioned 2020-09-22T09:35:28Z
dc.date.available 2020-09-22T09:35:28Z
dc.date.issued 2002-12
dc.identifier.citation Archiwista Polski, nr 4 (28), 2002, pp. 25-32.
dc.identifier.issn 1425-9893
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6341
dc.description.abstract Współczesne archiwa uniwersyteckie powinny aktywnie włączyć się w zarządzanie dokumentacją szkół wyższych. Poza gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem i udostępnianiem archiwaliów wytworzonych przez uniwersyteckie kancelarie, archiwa powinny wpływać również na pracę uczelnianych biur. Propozycja ta nie jest nowa i pojawiała się już u polskiej literaturze przedmiotu. Obecnie - w epoce gwałtownego rozwoju organizacyjnego polskich uniwersytetów i masowo narastającej dokumentacji - nabiera szczególnego znaczenia. Należy wskazać na pięć sposobów ingerencji archiwów uniwersyteckich w uczelnianą biurowość. Pierwszym z nich jest prowadzona stale kontrola pracy uniwersyteckiej kancelarii. Drugim sposobem - inicjowanie zmian w organizacji pracy kancelarii. Za trzeci sposób uznać należy opracowywanie normatywów - instrukcji kancelaryjnych oraz wykazów akt. Czwarty sposób to szkolenie personelu administracyjnego w zakresie biurowości, piąty z kolei to popularyzacja poprawnych zwyczajów kancelaryjnych.
dc.description.abstract Present university archives should take an active part in records management of the institutions of higher learning. Apart from gathering, storing, drawing up and providing access to archival materials produced by universities offices, archives should also influence the work of these offices. This proposal is not new and has already been discussed in the Polish literature of subject. Currently - in the era of dynamic organisational development of Polish universities and quick growth of documentation - it is gaining a special importance. One can point out five ways of interfering of university archives in a college clerical work. First, to continuously control the work of universities office. Second, to initiate changes in the office work organisation. Third, to draw up norms - office instructions and filing plans. The fourth way is to train administration personnel as regards the office work. The fifth way is to popularise proper office practise.
dc.language.iso pol
dc.publisher Stowarzyszenie Archiwistów Polskich
dc.subject archiwa bieżące
dc.subject archiwa uniwersytckie
dc.subject zadania archiwów bieżących
dc.subject zadania archiwów uniwersyteckich
dc.subject biurowość uniwersytecka
dc.subject kancelaria uniwersytecka
dc.subject zarządzenie dokumentacją
dc.subject polskie uniwersytety
dc.subject current archives
dc.subject university archives
dc.subject Polish universities
dc.subject records management of universities
dc.title Archiwum uniwersytetu - rola i zadania w zarządzaniu dokumentacją szkoły wyższej
dc.title.alternative University Archives - Role and Tasks in Records Management of an Institution of a Higher Learninig
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations