Home

Szacowanie naturalnej stopy procentowej dla Polski

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Michałek, Anna
dc.date.accessioned 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.available 2013-10-10T09:25:39Z
dc.date.issued 2012-11-26
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 2, Vol. 43, pp. 161-182
dc.identifier.issn 2080-0339
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_EKON.2012.012
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/633
dc.description.abstract Naturalna stopa procentowa (NSP) jest jednym ze składników reguły stopy procentowej zaproponowanej przez Johna B. Taylora (1993) (reguły Taylora). Pierwotnym celem reguły jest dostarczenie rekomendacji dla władz banku centralnego w zakresie optymalnego poziomu stopy procentowej. Z punktu widzenia banku centralnego, stosującego strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, głównym zadaniem jest stabilizacja inflacji na niskim poziomie, co wymaga precyzyjnego dostrojenia stóp realnych do tzw. poziomu naturalnego. NSP jest kategorią bezpośrednio nieobserwowalną, dlatego podejmowane są liczne próby jej estymacji. W pracy zaprezentowano wyniki pomiaru NSP w Polsce w latach 1998-2011 z wykorzystaniem metody graficznej oraz filtru Kalmana. Otrzymane szacunki NSP uwzględniono w rozważanej regule Taylora, a następnie dokonano porównania uzyskanych zaleceń.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject naturalna stopa procentowa
dc.subject filtr Kalmana
dc.subject reguła Taylora
dc.title Szacowanie naturalnej stopy procentowej dla Polski
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations