Home

Analiza formuły emerytalnej E=K/T

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Plaskacz, Sławomir
dc.date.accessioned 2020-04-27T09:39:39Z
dc.date.available 2020-04-27T09:39:39Z
dc.date.issued 2020-04-27
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6305
dc.description.abstract Wraz z reformą emerytalną z roku 1999 zmienił się zasadniczo sposób naliczania wysokości emerytury. Emeryturę E nalicza się według prostego wzoru: E=K/T, gdzie K jest sumą zwaloryzowanych składek emerytalnych oraz zwaloryzowanego kapitału emerytalnego, a T jest średnią dalszą długością trwania życia wyrażoną w miesiącach. W pracy zaproponowany jest alternatywny sposób naliczania wysokości emerytury, który także opiera się na wielkościach K oraz T. Zaproponowana formuła uwzględnia ponadto dodatnią stopę procentową(techniczną stopą procentową) równą średniej realnej stopie waloryzacji świadczeń w okresie ostatnich dwudziestu lat. W rezultacie przyjęcia proponowanej formuły wysokość emerytury jest znacząco wyższa w momencie przechodzenia na emeryturę, co w istotny sposób podnosi stopy zastąpienia. Jednocześnie waloryzacja emerytur zostaje ograniczona do waloryzacji o wskaźnik inflacji, dzięki czemu zaproponowana zmiana nie wpływa zasadniczo na finanse ZUS.
dc.description.abstract The method of calculating pensions in Poland has essentially changed along with the pension system reform in 1999. Along with the new rules, an E pension is calculated with the use of a simple formula E=K/T, where K is the sum of indexed pension contributions and indexed initial capital and T is an average future lifetime measured in months as calculated on the basis of the Polish Life Expectancy Tables for women and men together. In the paper, a variant formula for pension calculation is proposed. The new formula is based upon the same K and T quantities. The proposed formula takes into account a positive interest rate referred to as the technical interest rate in actuarial mathematics. In the paper, the interest rate is equal to the average real annual rate of benefits indexation over the last 20 years. As a consequence of application the proposed formula, it would be necessary to reduce the benefits indexation rate to the inflation rate. However, the pension level would be higher at the moment of retirement and, in turn, the substitution level would also be higher. In essence, the proposed changes have no effects upon the financial condition of ZUS [Social Security Institution].
dc.language.iso pol
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject stopa zastąpienia
dc.subject dalsza długość trwania życia
dc.subject realna stopa procentowa
dc.subject metoda anuitetowa
dc.subject metoda aktuarialna
dc.title Analiza formuły emerytalnej E=K/T
dc.title.alternative Analysis of the pension formula E=K/T
dc.type info:eu-repo/semantics/preprint


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations