Home

Czas wolny jako narastający problem pedagogiki społecznej XXI wieku - wyzwania dla kształcenia pracowników socjalnych

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Malinowski, Jan A.
dc.date.accessioned 2020-04-27T09:35:59Z
dc.date.available 2020-04-27T09:35:59Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Socialia 2019 : "Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?" Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2019, ktorá sa konala v hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici v dňoch 17.-18. októbra 2019 / ved. red. Jolana Hroncová, 2019, pp. 132-138.
dc.identifier.isbn 978-80-557-1646-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6304
dc.description Tytuł: Czas wolny jako narastający problem pedagogiki społecznej XXI wieku : wyzwania dla kształcenia pracowników socjalnych. Tytuł wydawn. zbior.: Socialia 2019 : "Quo vadis sociálna pedagogika v 21. storočí?" Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Socialia 2019, ktorá sa konala v hoteli Šachtička pri Banskej Bystrici v dňoch 17.-18. októbra 2019 / ved. red. Jolana Hroncová. Opis wydawn.: Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019
dc.description.abstract Zaprezentowany tekst posiada charakter artykułu przeglądowego. Wykorzystano w nim wyniki studiów teoretycznych oraz analiz prac empirycznych koncentrujących się na problematyce czasu wolnego jako istotnej kategorii pedagogiki społecznej. Skoncentrowano się na ukazaniu znaczenia czasu wolnego oraz wyzwań jakie niesie on dla praktyki pedagogicznej oraz pracy socjalnej. Omówiono wybrane uwarunkowania w zakresie dostępu do czasu wolnego zwracając szczególną uwagę na najmłodszych (dzieci i młodzież) oraz najstarszych jego dysponentów (seniorzy). Ukazano znaczenie odpowiedniego przygotowania pedagogów i pracowników socjalnych do animacji w obszarze czasu wolnego.
dc.description.abstract The analysis of free time as a social phenomenon indicates its important transformations that have occurred in the last few centuries. The dynamics of transformations which free time was subject to during this period is still one of the essential features characterizing this phenomenon. Although today its quantity, and the way in which it is utilized, is not subject to such simple differentiation as it was fairly recently, nevertheless its relation with the social situation of a human being and the preferences of participation in the broadly understood culture are still valid. It also seems justified the opinion saying that the situation in this regard will not change and will continue to characterize the coming decades of the 21st century. What is more, the progressing civilization processes will generate new challenges resulting from the distribution of free time that does not follow the simple classifications used in the past. Thus, the problems that are and will be generated by leisure should be an area of special interest to social pedagogy - both in the dimension of scientific analysis and social practice. It also cannot remain indifferent to leaders organizing education in the fields of "social work" in higher education institutions, the graduates of which fulfil their everyday professional duties and face challenges that arise from the free time of the persons under their care.
dc.description.sponsorship Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dc.language.iso pol
dc.publisher Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject czas wolny
dc.subject pedagogika społeczna
dc.subject inkluzja społeczna
dc.subject kształcenie pracowników socjalnych
dc.subject free time
dc.subject social pedagogy
dc.subject social workers' education
dc.title Czas wolny jako narastający problem pedagogiki społecznej XXI wieku - wyzwania dla kształcenia pracowników socjalnych
dc.title.alternative Free Time as a Growing Problem of Social Pedagogy of the XXI st Century – Challenges for Social Workers' Education
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations