Home

Doświadczenie bezrobocia a relacje rodzinne we współczesnej Polsce – perspektywa płci

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karwacki, Arkadiusz
dc.contributor.author Suwada, Katarzyna
dc.date.accessioned 2020-03-31T15:21:27Z
dc.date.available 2020-03-31T15:21:27Z
dc.date.issued 2020-03-31
dc.identifier.citation Studia Socjologiczne vol. 1 (236), 2020, pp.165-193.
dc.identifier.issn ‭0039-3371‬
dc.identifier.other 10.24425/sts.2020.132455
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6300
dc.description.abstract Autorzy na podstawie analizy pamiętników osób bezrobotnych oraz studiów przypadku analizują relacje między doświadczeniem bezrobocia a relacjami rodzinnymi kobiet i mężczyzn. Wskazują, że płeć różnicuje zarówno przyczyny, jak i konsekwencje bezrobocia. W tekście wskazano problem opuszczania przez kobiety rynku pracy ze względu na macierzyństwo, sprawowanie opieki nad dzieckiem z uwzględnieniem presji do przedłużania opieki i deprecjonowania obowiązków domowych, przypisania do płci praktyk opiekuńczych na rzecz osób zależnych czy nierównego dostępu do zasobów ekonomicznych. Autorzy wyróżnili cztery typy bezrobotnych kobiet: (1) wspierane kohabitantki w poczekalni, (2) deprecjonowane housewives bez etatu, (3) samotne siłaczki z dziećmi oraz (4) bezdzietne opoki rodziny. W odniesieniu do mężczyzn wskazano, że bezrobocie jest szczególnie trudnym doświadczeniem ze względu na utratę statusu żywiciela rodziny i uprzywilejowanej pozycji. Na podstawie doświadczeń badanych mężczyzn scharakteryzowano trzy podstawowe typy bezrobotnych mężczyzn – (1) kury domowe w spodniach, (2) upadłych ojców oraz (3) synów marnotrawnych.
dc.description.sponsorship Tekst powstał w ramach projektu pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii” realizowanego w ra- mach grantu NCN w konkursie OPUS 11 nr: UMO-2016/21/B/HS5/03198 przyznanego zespołowi badawczemu SGH i UMK.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polska Akademia Nauk
dc.rights CC0 1.0 Universal
dc.rights.uri http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
dc.subject bezrobocie
dc.subject relacje rodzinne
dc.subject role w rodzinie
dc.subject perspektywa gender
dc.subject feminizacja bezrobocia
dc.title Doświadczenie bezrobocia a relacje rodzinne we współczesnej Polsce – perspektywa płci
dc.title.alternative Gendered experience of unemployment and family relations in contemporary Poland
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

CC0 1.0 Universal Except where otherwise noted, this item's license is described as CC0 1.0 Universal

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations