Home

Demokratyczny resentyment

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Kleśta-Nawrocki, Rafał
dc.date.accessioned 2020-03-09T10:14:13Z
dc.date.available 2020-03-09T10:14:13Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Plemię, państwo, demokracja. Uwarunkowania kultury politycznej w krajach pozaeuropejskich [Trybe, State, Democracy. Conditions of Political Culture in Extra-Europeancountries], ed. Ryszard Vorbrich, Poznań 2007, pp. 41-46.
dc.identifier.isbn 978-83-924523-5-5
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6275
dc.description.abstract The appeal of democracy and possibility of its universalization is based on the set of propositions and values described in the article as the democratic re-sentiment. Democracy has, in fact, re-sentimental background. To develop this thesis, the author refers to a mythical and ritual aspect of democracy Furthermore, he presents advantages and possible risks connected with such a point of view. In his reflection, he reaches a certain deeper level where universal potential of democracy can be discussed. However, it is not the level of universal human nature, human rights or human dignity.
dc.description.abstract Atrakcyjność demokracji i możliwość jej uniwersalizacji zasadza się na zespole propozycji i wartości określonych w artykule jako demokratyczny resentyment. Demokracja ma w istocie resentymentalne podłoże. Rozwijając tę tezę, autor odwołuje się do mityczno-rytualnego aspektu demokracji oraz przedstawia zalety i ewentualne niebezpieczeństwa związane z takim ujęciem problemu. W swoich rozważaniach schodzi na pewien głębszy poziom, na którym można mówić o uniwersalnym potencjale demokracji, nie jest to jednak poziom uniwersalnej natury, praw człowieka czy uniwersalnej godności.
dc.language.iso pol
dc.publisher Biblioteka Telgte, Komitet Nauk Etnologicznych PAN
dc.relation.ispartofseries Prace Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk;nr 14
dc.relation.ispartofseries Biblioteka Telgte;
dc.rights Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subject democratic re-sentiment
dc.subject myths and rituals of democracy
dc.subject political elections
dc.subject democracy
dc.subject demokratyczny resentyment
dc.subject mity i rytuały demokracji
dc.subject wybory polityczne
dc.subject demokracja
dc.title Demokratyczny resentyment
dc.title.alternative Democratic re-sentiment
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations