Home

Biblioteka Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Drygas, Aleksander
dc.contributor.author Ślusarczyk, Wojciech
dc.date.accessioned 2013-10-09T13:16:09Z
dc.date.available 2013-10-09T13:16:09Z
dc.date.issued 2013-06-29
dc.identifier.citation Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (10), Vol. 6, pp. 91-110
dc.identifier.issn 2080-1807
dc.identifier.other doi:10.12775/TSB.2013.005
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/625
dc.description.abstract On 27th December 2003, at the back of the “Under the Swan” Pharmacy in Bydgoszcz, a private “Under the Swan” Pharmacy Museum was opened. The important part of the museum is a library with about 5000 books which include many rare and valuable items. The most interesting feature of the library is a collection of books in the field of medicine and pharmacy. Some of them were used in medical practice, some are modern works in the field of historiography. There are also more than thirty old prints (the oldest from 16th century). The collection has been partially catalogued and made available to all interested. The books can only be read on site. Until now they have been used to complete several master’s theses and two doctoral dissertations in the field of history of medicine and pharmacy. A real nuisance is the library’s lack of space, with books crammed disorderly on shelves. The Pharmacy Museum in Bydgoszcz with its library has been established as a result of its founder’s dream and is only supported by the “Under the Swan” Pharmacy.
dc.description.abstract W powstałym w dniu 27 grudnia 2003 r. prywatnym Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy (na zapleczu Apteki „Pod Łabędziem”) mieści się bogata biblioteka. Znajduje się w niej około 5 tys. książek. Są to często rzadkie i cenne pozycje. Najważniejszą część zbiorów bibliotecznych stanowią woluminy poświęcone medycynie i farmacji. W grupie tej można wyróżnić zarówno książki używane w dawnej praktyce medycznej i farmaceutycznej, mające dziś walor źródeł historycznych, jak i opracowania o charakterze historiograficznym. Biblioteka posiada ponad 30 starodruków (najstarszy z XVI w.). Księgozbiór został częściowo skatalogowany i jest udostępniany zainteresowanym osobom. Z książek można korzystać wyłącznie na miejscu. Do tej pory jej zasoby zostały użyte do stworzenia kilkunastu prac magisterskich oraz dwóch rozpraw doktorskich z zakresu historii medycyny i farmacji. Wadą muzealnej biblioteki jest ciasnota pomieszczeń, powodująca nieład na półkach. Bydgoskie muzeum farmacji wraz z biblioteką powstało w wyniku realizacji marzeń jej założyciela. Jest finansowane wyłącznie z dochodów uzyskiwanych przez aptekę.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject history
dc.subject library
dc.subject medicine
dc.subject museum
dc.subject pharmacy
dc.subject “Under the Swan” Pharmacy Museumhistory
dc.subject library
dc.subject medicine
dc.subject museum
dc.subject pharmacy
dc.subject “Under the Swan” Pharmacy Museum
dc.subject biblioteka
dc.subject farmacja
dc.subject historia
dc.subject medycyna
dc.subject muzeum
dc.subject Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy
dc.title Biblioteka Muzeum Farmacji Apteki „Pod Łabędziem” w Bydgoszczy
dc.title.alternative The library of the “Under the Swan” Pharmacy Museum in Bydgoszcz
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations