Home

Zagadnienie ładu przestrzennego i jego percepcja

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Rogatka, Krzysztof
dc.contributor.author Starczewski, Tomasz
dc.contributor.author Dąbrowski, Leszek
dc.contributor.author Smoliński, Paweł
dc.date.accessioned 2019-10-31T09:49:20Z
dc.date.available 2019-10-31T09:49:20Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century, 4 (20), 2018, pp. 63-73.
dc.identifier.issn 2353-8929
dc.identifier.issn 2449-9757
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6164
dc.description.abstract Artykuł prezentuje problematykę dotyczącą ładu przestrzennego toruńskiej starówki, analizowanego przez pryzmat opinii mieszkańców miasta. Przedmiotowe zagadnienie zostało odniesione do kwestii nowego urbanizmu, będąc jego integralnym składnikiem. Ład przestrzenny, jako istotny element wpływający na funkcjonowanie miasta, postrzegany jest różnie przez poszczególne grupy wiekowe, które jednak zgodnie twierdzą, że odgrywa on ważną rolę w mieście, ponieważ buduje jego klimat i jest gwarantem dobrej jakości życia. Z przeprowadzonych badań wynika, że Stare Miasto w Toruniu jest enklawą ładu przestrzennego i w ten sposób postrzegane jest przez mieszkańców – użytkowników przestrzeni. Zespół Staromiejski w Toruniu jest przykładem realizacji idei nowego urbanizmu, która łączy kompleksowo uwarunkowania przestrzenne z oczekiwaniami mieszkańców.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subject ład przestrzenny
dc.subject percepcja
dc.subject planowanie przestrzenne
dc.subject nowy urbanizm
dc.title Zagadnienie ładu przestrzennego i jego percepcja
dc.title.alternative The issue of spatial order and its perception
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations