Home

Statyści historii. O "Wspomnieniach" Borisa Filippowa

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Brzykcy, Jolanta
dc.date.accessioned 2019-10-25T16:20:06Z
dc.date.available 2019-10-25T16:20:06Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation "Twórczość Rosyjskiej Zagranicy – satyra i memuarystyka", red. T. Marczenko, I.A. Ndiaye, D. Nikołajew, Olsztyn 2018, pp. 173-184.
dc.identifier.isbn 9788394574482
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6156
dc.description.abstract W tekście podjęto próbę analizy wspomnień pt. "Przypomniane" (1990) Borisa Filippowa, rosyjskiego pisarza, poety i krytyka, przedstawiciela "drugiej fali" emigracji rosyjskiej. Wspomnienia Fi-lippowa są ciekawą galerią "statystów historii" - osób, napotkanych przez pisarza na jego drodze życiowej. Dążenie do ich utrwalenia stanowi kompozycyjną i narracyjną oś książki. Analizie poddano także najważniejsze wyróżniki stylistyczne wspomnień, które pozwalają traktować książkę Filippowa jak tekst literacki. Analiza została przeprowadzona w kontekście wczesnych artykułów pisarza, opublikowanych na łamach gazet, które ukazywały się w latach 1941-1944 na terytorium ZSRR znajdującym się pod okupacją niemiecką.
dc.description.abstract The paper is an attempt to analyse "Looking back" (1990) – memoirs of Boris Filippov, Russian writer, poet and critic, representing the "second wave" of Russian emigration. Memoires of Filippov are an interesting collection of images representing the "extras of history" – people encountered by the writer in his life. The desire to commemorate them forms the compositional and narrative axes of the book. The paper also includes an analysis of the most important stylistic characteristics of the "Memoirs", which make it possible to regard Filippov’s book as a literary text. The analysis has been conducted in the context of the writer’s earlier articles, published in newspapers issued between 1941 and 1944 on territories of USSR remaining under German occupation.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
dc.relation.ispartofseries Luminarze Rosyjskiej Emigracji, t. 8;
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject rosyjska literatura emigracyjna
dc.subject memuarystyka rosyjskiej emigracji
dc.subject rosyjskie ego-dokumenty
dc.subject Boris Filippow
dc.title Statyści historii. O "Wspomnieniach" Borisa Filippowa
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations