Home

Przedstawić nieprzedstawialne. „Przypowieści” Lwa Gomolickiego jako świadectwo Zagłady

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Brzykcy, Jolanta
dc.date.accessioned 2019-10-25T16:11:15Z
dc.date.available 2019-10-25T16:11:15Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation "Przegląd Rusycystyczny" vol. 2 (166), 2019, pp. 71-93.
dc.identifier.issn 0137-298X
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6155
dc.description.abstract W artykule podjęto próbę analizy i interpretacji cyklu wierszy Lwa Gomolickiego pt. "Przypowieści". Cykl ten, napisany w latach 1942-1944 w okupowanej Warszawie, jest poetyckim zapisem okupacyjnego terroru i eksterminacji warszawskich Żydów. Gomolicki relacjonuje faszystowskie zbrodnie, jednocześnie widząc w nich przejaw całkowitego upadku człowieka i kultury, degradacji ładu etycznego i ontologicznego. Przypowieści należą do literatury Holocaustu, są efektem zetknięcia się Gomolickiego z tzw. doświadczeniem granicznym.
dc.description.abstract The article attempts to analyze and interpret a series of poems by Leo Gomolitzky entitled "The Parables". The cycle, written in 1942-1944 in Nazi-occupied Warsaw, is a poetic record of the occupation terror and extermination of Warsaw Jews. Gomolitzky reports on fascist crimes, while at the same time recognizing in them the manifestation of the total collapse of humanity and culture, the degradation of the ethical and ontological order. "The Parables" belong to the Holocaust literature, they are the result of Gomolitzky’s contact with the so-called border experience.
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject rosyjska literatura emigracyjna
dc.subject Lew Gomolicki
dc.subject literatura Holocaustu
dc.subject rosyjska diaspora w Warszawie
dc.title Przedstawić nieprzedstawialne. „Przypowieści” Lwa Gomolickiego jako świadectwo Zagłady
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations