Home

Tradycje szlachecko-ziemiańskie w kulturze literackiej powojennego „polskiego Londynu”. Rekonesans

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Lutomierski, Marcin
dc.date.accessioned 2019-10-12T07:30:06Z
dc.date.available 2019-10-12T07:30:06Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, red. Marcin Lutomierski, Toruń 2014, pp. 161-177.
dc.identifier.isbn 978-83-64465-06-2
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6126
dc.description.abstract Artykuł powstał niejako na marginesie moich szerszych badań nad tradycją romantyczną w środowisku emigracji londyńskiej, głównie w kręgu autorów i czytelników tygodnika „Wiadomości”. Niniejszy tekst ma charakter jedynie wstępnego rozpoznania, które zmierza do wskazania najistotniejszych – jak sądzę – przejawów obecności tradycji szlachecko-ziemiańskich w kulturze literackiej „polskiego Londynu” po II wojnie światowej. Kultura literacka „polskiego Londynu” wyraźnie zwracała się ku przeszłości i prowokowała do jej roztrząsania. Ośrodek londyński miał istotne znaczenie dla kontynuowania przez emigrację roku 1945 tradycji szlachecko-ziemiańskich, pełniąc funkcje: stymulującą, wydawniczą, informacyjną i opiniotwórczą. Tu bowiem ukazywały się drukiem – zarówno w czasopismach, jak i wydaniach książkowych – wspomnienia dotyczące tytułowego zagadnienia. Tu również, zwłaszcza na łamach „Wiadomości”, odnotowywano i komentowano literaturę wspomnieniową.
dc.language.iso pol
dc.publisher Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu
dc.rights Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/
dc.subject polska tradycja
dc.subject Polish tradition
dc.subject szlachta
dc.subject nobility
dc.subject ziemiaństwo
dc.subject landed classes
dc.subject "polski Londyn"
dc.subject "Polish London"
dc.subject polska literatura emigracyjna
dc.subject Polish emigration literature
dc.title Tradycje szlachecko-ziemiańskie w kulturze literackiej powojennego „polskiego Londynu”. Rekonesans
dc.title.alternative The nobility and landed gentry traditions in the literary culture of postwar "Polish London". The reconnaissance
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations