Home

Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Wiśniewska-Drewniak, Magdalena
dc.date.accessioned 2019-10-02T18:26:34Z
dc.date.available 2019-10-02T18:26:34Z
dc.date.issued 2019-10-02
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6105
dc.description Spis treści: // Wstęp: 1. Komentarz do tytułu i konstrukcji pracy; 2. Powody zainteresowania zjawiskiem; 3. Cel pracy; 4. Pytania badawcze i zakres badania // Rozdział I: Termin „archiwum społeczne” // Rozdział II: Dotychczasowe badania archiwów społecznych // Rozdział III: Teoria i metodologia 1. Paradygmat i podejście badawcze: 2. Strategia badawcza; 3. Gromadzenie danych; 4. Analiza danych; 5. Badanie pilotażowe; 6. Problemy i wyzwania // Rozdział IV: Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl // Rozdział V: Bronowickie Archiwum Społeczne // Rozdział VI: Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego // Rozdział VII: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek // Rozdział VIII: Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” // Rozdział IX: Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej // Rozdział X: Archiwum Fundacji Archeologia Fotografii // Rozdział XI: Klub Historyczny LGBTQIA Fem // Rozdział XII: Analiza łączna studiów przypadków: 1. Lokalność, początki i cele archiwów społecznych; 2. Siedziby archiwów społecznych i przechowywanie zasobu archiwalnego; 3. Charakter zasobu archiwów społecznych oraz sposoby jego gromadzenia; 4. Opracowanie zasobu archiwów społecznych; 5. Udostępnianie zasobu archiwalnego i działalność publiczna archiwów społecznych; 6. Współpraca z otoczeniem; 7. Finansowanie; 8. Osoby zaangażowane w tworzenie archiwów społecznych; 9. Problemy; 10. Plany na przyszłość i los zasobów w przypadku likwidacji organizacji; 11. Ruch archiwistyki społecznej; 12. Ocena znaczenia archiwów społecznych; 13. Stabilność archiwów społecznych // Podsumowanie // Bibliografia
dc.description.abstract Archiwa społeczne to oddolne, niezależne archiwa historyczne, dokumentujące wybrany przez siebie temat, np. historię lokalną, historię mniejszości, historię konkretnego okresu, ruchu społecznego, miejsca. Archiwa społeczne gromadzą, przechowują, opracowują i udostępniają zazwyczaj takie materiały jak fotografie, nagrania historii mówionej, dokumenty osobiste, korespondencja, druki ulotne, rzadziej dokumentację aktową. Ich liczba w Polsce szacowana jest na od kilkudziesięciu, do nawet kilkuset (zależnie od zastosowanej definicji zjawiska). Monografia przedstawia wyniki terenowych studiów przypadków przeprowadzonych w ośmiu obecnie działających w Polsce archiwach społecznych - prezentując ich zróżnicowanie na mapie polskiego dziedzictwa kulturowego. Metodami zastosowanymi w przebiegu wielokrotnego studium przypadku był wywiad, obserwacja i analiza danych zastanych. Szczegółowe raporty dotyczące każdego archiwum zawierają informacje m.in. na temat historii archiwum i jego celów, charakterystyki zasobu archiwalnego, aktywności archiwum i współpracy z innymi instytucjami i organizacjami, sposobów gromadzenia, przechowywania, opracowania i udostępniania materiałów archiwalnych, finansowania, osób tworzących archiwum, problemów i planów na przyszłość. Poprzez krzyżową analizę przeprowadzonych studiów przypadków autorka podejmuje próbę generalizacji zjawiska oddolnego dokumentowania w Polsce. Dane dotyczące studiów przypadków poprzedzone zostały szczegółowym opisem przykładów definiowania terminu "archiwum społeczne", dotychczasowych badań tego typu zjawisk w Polsce i zagranicą, obecną sytuacją archiwów społecznych oraz zastosowanej metodologii.
dc.description.sponsorship Narodowe Centrum Nauki
dc.language.iso pol
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject archiwistyka
dc.subject archiwa społeczne
dc.subject archiwa oddolne
dc.subject archiwa niezależne
dc.subject mikrohistoria
dc.subject historia lokalna
dc.subject historia codzienności
dc.subject historia społeczna
dc.subject zarządzanie dziedzictwem
dc.subject dziedzictwo kulturowe
dc.subject Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna
dc.subject Fundacja Q
dc.subject queerstoria
dc.subject historia LGBT+
dc.subject Klub Historyczny LGBTQIA Fem
dc.subject historia fotografii
dc.subject Fundacja Archeologia Fotografii
dc.subject historia Podkowy Leśnej
dc.subject Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej
dc.subject historia Gdańska
dc.subject Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku
dc.subject historia kobiet
dc.subject historia Armii Krajowej
dc.subject Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej
dc.subject historia pogranicza polsko-ukraińskiego
dc.subject historia Przemyśla
dc.subject Południowo Wschodni Instytut Naukowy
dc.subject historia Krakowa
dc.subject Bronowickie Archiwum Społeczne
dc.subject historia Łodzi
dc.subject Cyfrowe Archiwum Łodzian
dc.subject Miastograf
dc.title Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku
dc.type info:eu-repo/semantics/book
dc.contributor.supervisor Chorążyczewski, Waldemar


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations