Home

Emotywizm jako metaetyczny fundament pozytywizmu prawnego w ujęciu czystej teorii prawa Hansa Kelsena

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Włoch, Wojciech
dc.date.accessioned 2019-09-23T07:46:51Z
dc.date.available 2019-09-23T07:46:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Studia z historii filozofii vol. 2 (10), 2019, pp. 123-141.
dc.identifier.issn 2083-1978
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6046
dc.description.abstract Przedmiotem artykułu jest kwestia metaetycznych założeń pozytywizmu prawnego w ujęciu czystej teorii prawa Hansa Kelsena. Zbadanie tego problemu pozwala odpowiedzieć na pytanie, jaka wizja moralności leży u podstaw tezy rozdziału prawa i moralności, tj. niezależności obowiązywania prawa od jego związków z moralnością (normami sprawiedliwościowymi). Głównym argumentem Kelsena jest wskazanie na emotywny charakter wypowiedzi moralnych. Wyrażają one jedynie postawy i preferencje, a ich ważność jest subiektywna. Dlatego nie mogą stanowić podstawy ważności norm prawnych, jeżeli mają być postrzegane jako obiektywnie obowiązujące. Sąd sprawiedliwościowy nie ma z punktu widzenia ważności prawa żadnego znaczenia obiektywnego.
dc.description.abstract The subject of the article is the problem of meta-ethical assumptions of legal positivism in the context of Hans Kelsen’s pure theory of law. Investigating this issue allows us to answer the question regarding the vision of morality underlying the thesis of separation of law from morality, i.e. independence of the application of law from its relations with morality (norms of justice). Indication of the emotional nature of moral statements is Kelsen’s main argument. They express only attitudes and preferences, and their validity is only subjective. Therefore, they cannot serve as a basis for the validity of legal norms if they are to be perceived as objectively binding. Judgments regarding justice have no objective significance from the validity of law point of view.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Naukowe UMK
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject pozytywizm prawny
dc.subject emotywizm
dc.subject czysta teoria prawa
dc.subject metaetyka
dc.subject Hans Kelsen
dc.title Emotywizm jako metaetyczny fundament pozytywizmu prawnego w ujęciu czystej teorii prawa Hansa Kelsena
dc.title.alternative Emotivism as a meta-ethical foundation of legal positivism in the context of Hans Kelsen’s pure theory of law
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations