Home

Praktyki pozametropolitarne: uczestnictwo w kulturze w małym i średnim mieście

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Szlendak, Tomasz
dc.contributor.author Goszczyński, Wojciech
dc.contributor.author Krajewska, Malwina
dc.date.accessioned 2019-06-28T10:16:13Z
dc.date.available 2019-06-28T10:16:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Studia Socjologiczne vol. 2 (233), 2019, pp. 61-98.
dc.identifier.issn 0039-3371
dc.identifier.other 10.24425/sts.2019.126140
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5909
dc.description.abstract W artykule zweryfikowano i pogłębiono tezy na temat uczestnictwa w kulturze w ma-łych i średnich miastach postawione w trakcie ogólnopolskich, eksploracyjnych analiz etno graficznych. Źródłem danych służących weryfikacji są wyniki badań przeprowadzo-nych w sześciu miejscowościach (Dobrzyniu, Obrzycku, Rawiczu, Ostródzie, Grudziądzu i Elblągu) w 2017 roku. Teoretyczną podstawę badań i analiz stanowi „postrozszerzenio-wa” koncepcja kultury – nowa propozycja konceptualizacji uczestnictwa w kulturze. W ba-daniu potwierdzono tezy mówiące o niewielkim zainteresowaniu większości mieszkańców uczestnictwem w kulturze instytucjonalnej, wyspowym charakterze aktywności elit, „rela-cjogennej” funkcji uczestnictwa w kulturze, wciąż istotnej roli telewizji i niskich wskaź-nikach czytelnictwa. Ponadto ustalono, że nowe, cyfrowe formy dostępu nie odmieniły jeszcze praktyk kulturalnych na obszarach pozametropolitalnych. Wynikiem prac badaw-czych jest też jedna z pierwszych segmentacji osób uczestniczących w kulturze w małych i średnich miastach
dc.description.sponsorship Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz samorządy województwa warmińsko-mazurskiego i miasta Elbląga
dc.language.iso pol
dc.publisher Polska Akademia Nauk
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject miasto
dc.subject czas wolny
dc.subject praktyki kulturalne
dc.subject uczestnictwo w kulturze
dc.subject poszerzenie kultury
dc.title Praktyki pozametropolitarne: uczestnictwo w kulturze w małym i średnim mieście
dc.title.alternative Cultural Practices Beyond Metropolis: Cultural Participation in Small and Medium Sized Towns
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations