Home

Zabytki na podłożu papierowym jako środowisko życia mikroorganizmów

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Karbowska-Berent, Joanna
dc.date.accessioned 2019-03-08T15:01:17Z
dc.date.available 2019-03-08T15:01:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Przegląd Papierniczy 71 (12), pp. 679-683.
dc.identifier.issn 0033-2291
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5804
dc.description Skany wykonane przez "Przegląd Papierniczy"
dc.description.abstract Papier stanowiący podłoże zabytkowych książek, archiwaliów i dzieł sztuki jest wrażliwy na atak grzybów i bakterii, jeśli zawiera więcej niż 8% wody. Mikroorganizmy niszczące papier pochodzą głównie z gleby, z której są podrywane przez ruchy powietrza, a następnie unoszone w powietrzu w postaci tzw. bioaerozolu. Cząstki bioaerozolu z mikroorganizmami mogą wnikać do wnętrza magazynów bibliotecznych, archiwalnych lub muzealnych i opadać na zbiory jako kurz. W razie zawilgocenia zbiorów zarodniki grzybów i przetrwalniki bakterii zaczynają rozwijać się, tworząc kolonie i powodując zniszczenia papierowego podłoża zabytków poprzez wydzielanie enzymów, w tym celulaz, i związków barwnych, powodujących zaplamienia. W zaawansowanym stadium destrukcji papier staje się cieńszy, powstają ubytki, niekiedy resztki kartek kruszą się lub sklejają.
dc.description.abstract Paper which constitutes a support of historic books, archives and works of art is susceptible to the attack of fungi and bacteria when it contains more than 8% water. Microorganisms deteriorating paper originate from soil, from which they are lifted by air movements and then carried away in the air in the form of a bioaerosol. The particles of bioaerosol carrying the microorganisms are able to penetrate the interiors of store-rooms in libraries, archives and museums and accumulate on collections as dust. In case of moistening of collections fungal and bacterial spores start to develop colonies leading to deterioration of paper support through the excretion of enzymes, including celulases, and colourful compounds, which cause stains. At an advanced stage of destruction paper becomes thinner, defects in paper are visible and sometimes the scraps of pages crumble or are stuck together.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o.
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject papier
dc.subject zabytki
dc.subject grzyby strzępkowe
dc.subject bakterie
dc.subject biodeterioracja
dc.title Zabytki na podłożu papierowym jako środowisko życia mikroorganizmów
dc.title.alternative Paper-based cultural heritage items as an environment for microorganisms
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations