Home

Przełomy i kryzysy – zmiany medialnej reprezentacji środowisk politycznych w radiu i telewizji

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Meler, Andrzej
dc.contributor.author Sojak, Radosław
dc.contributor.author Piechocka, Anna
dc.date.accessioned 2019-02-18T12:35:18Z
dc.date.available 2019-02-18T12:35:18Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Zeszyty Prasoznawcze nr 2 (234), 2018, s. 247-269
dc.identifier.issn 0555-0025
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5754
dc.description Link do strony głównej czasopisma: http://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/
dc.description.abstract Na podstawie zbieranych systematycznie i codziennie danych dotyczących gości najważniejszych radiowych i telewizyjnych programów publicystycznych artykuł analizuje zmiany w medialnej reprezentacji środowisk politycznych pod wpływem nieoczekiwanych lub głębokich zaburzeń życia politycznego w Polsce. Analizie poddano okres od stycznia 2016 roku do października 2017. Analiza ujawniła zmiany w reprezentacji politycznej polegające na: upolitycznieniu dyskursu przez ograniczenie roli ekspertów formalnie niepartyjnych; dynamizacji dyskursu przez nadawców komercyjnych oraz próbie uspokojenia przez nadawców publicznych; wyraźnej preferencji przedstawicieli obozu rządzącego do występowania u nadawców publicznych i zdecydowanie rosnącym udziale przedstawicieli opozycji u nadawców prywatnych, a także koncentracji poszczególnych środowisk politycznych wokół najbardziej rozpoznawalnych polityków w momentach kryzysowych. Powyższe wnioski sformułowano na podstawie i w formie danych ilościowych.
dc.description.abstract Drawing upon the data on the presence of politicians in the most influential television and radio political programmes, the article examines the changes in the representation of political parties during political breakthroughs and crisis periods. The analysis is based on quantitative data and indicators and covers period from January 2016 until October 2017. The analysis revealed following changes occurring in those special periods: increasing politicisation of discourse; general preference of ruling parties to visit public broadcasters while at the same time signifi cant increase in presence of opposition politicians with private broadcasters; increase in presence of party leaders and most recognisable politicians.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Uniwerstyteu Jagiellońskiego
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject telewizja
dc.subject radio
dc.subject pluralizm
dc.subject reprezentacje medialne partii politycznych
dc.subject kryzysy i przełomy polityczne
dc.subject television
dc.subject radio
dc.subject pluralism
dc.subject media representation of political parties
dc.subject political breakthroughs and crisises
dc.title Przełomy i kryzysy – zmiany medialnej reprezentacji środowisk politycznych w radiu i telewizji
dc.title.alternative Breakthroughs and crisises – The changes in radio and television representation of political parties
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations