Home

Analiza korelacji pomiędzy zmianą wielkości wydatków oraz dochodów general government (w relacji do PKB) a zmianą wielkości nakładów inwestycyjnych w 28 państwach Unii Europejskiej (w relacji do PKB) w latach 2001-2015

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Redo (Dynus), Magdalena
dc.date.accessioned 2019-02-18T09:29:23Z
dc.date.available 2019-02-18T09:29:23Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Prognozowanie w naukach społecznych : wymiar narodowy i międzynarodowy, 2017, pp. 173-186.
dc.identifier.isbn 978-83-7523-628-6
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5751
dc.description.abstract Przeprowadzona analiza korelacji dowodzi istnienia ujemnej zależności pomiędzy średnią zmianą poziomu dochodów oraz wydatków general government (w relacji do PKB) a średnią zmianą wielkości nakładów inwestycyjnych (w relacji do PKB) w latach 2001-2015 w państwach Unii Europejskiej (średnie geometryczne z indeksów łańcuchowych) – najsilniejszej z dwuletnim opóźnieniem inwestycji w czasie i silniejszej w przypadku zmiany wydatków publicznych (r=–0,62). Powyższe wyniki potwierdzają ujemne w 24 państwach UE współczynniki korelacji pomiędzy zmianami poziomu wydatków general government (w relacji do PKB) i zmianami wielkości nakładów inwestycyjnych (w relacji do PKB) w latach 2001-2015 wyznaczone osobno dla każdego państwa (na bazie indeksów łańcuchowych). Wyniki te potwierdzają ograniczoną współcześnie skuteczność ekspansji fiskalnej w stymulowaniu inwestycji (i wzrostu gospodarczego) oraz wpisują w wyniki badań wskazujące na występowanie zjawiska niekeynesowskiej reakcji gospodarki na działania fiskalne. I wraz z nimi wydają się być argumentem za trwałą redukcją wydatków publicznych w celu ograniczenia uzależnienia gospodarki od zewnętrznego finansowania, obniżenia premii za ryzyko inwestycyjne oraz kosztu kapitału, a także zwiększenia elastyczności polityki gospodarczej, i w efekcie wzmocnienia odporności gospodarki na szoki oraz poprawy jej perspektyw rozwojowych, co powinno się przyczynić do wzrostu inwestycji.
dc.description.abstract The analysis of the correlation shows negative relationship between the average change of general government revenue and expenditure (in relation to GDP) and the average change of gross fixed capital formation (in relation to GDP) in the European Union countries in the years 2001-2015 (geometric mean of chain indices): the strongest one with a two-year time lag of investment and stronger in the case of general government expenditure’s changes (r=–0,62). These results are confirmed by negative correlation coefficient in 24 EU countries between the average change of general government expenditure (in relation to GDP) and the average change of gross fixed capital formation (in relation to GDP) in the years 2001-2015 computed separately for each of them (chain base indices). These results confirm the limited effectiveness of fiscal expansion in stimulating investments (and economic growth) and are in line with the study's findings on the non-Keynesian effects of fiscal consolidation. And together with them, they seem to be the argument for a sustained reduction of public expenditure to reduce dependence on external financing, lower investment risk premium and capital costs, increase economic policy flexibility and strengthen the resilience of the economy to shocks. It should improve economic growth prospects and increase the investment.
dc.language.iso pol
dc.publisher Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject ekspansja fiskalna
dc.subject niekeynesowskie efekty konsolidacji fiskalnej
dc.subject wydatki publiczne
dc.subject dochody publiczne
dc.subject inwestycje
dc.title Analiza korelacji pomiędzy zmianą wielkości wydatków oraz dochodów general government (w relacji do PKB) a zmianą wielkości nakładów inwestycyjnych w 28 państwach Unii Europejskiej (w relacji do PKB) w latach 2001-2015
dc.title.alternative The analysis of the correlation between the change of general government revenue and expenditure (in relation to GDP) and the change of gross fixed capital formation (in relation to GDP) in the European Union countries in the years 2001-2015
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations