Home

Charakter prawny działalności wykonywanej w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Masternak, Marian
dc.contributor.author Masternak, Marta Maria
dc.date.accessioned 2019-02-06T16:28:35Z
dc.date.available 2019-02-06T16:28:35Z
dc.date.issued 2018-10-24
dc.identifier.citation Studia Iuridica Toruniensia, Vol. 21, pp. 239-257
dc.identifier.issn 2391-7873
dc.identifier.other doi:10.12775/SIT.2017.036
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5734
dc.description.abstract W opracowaniu dokonano analizy charakteru prawnego działalności polegającej na wykonywaniu zbiorowego transportu publicznego. Zadania w tej dziedzinie wykonywane są przez organy administracji publicznej oraz osoby prywatne, przy zastosowaniu zarówno administracyjnoprawnych, jak i cywilnoprawnych form działania. Wszystkie te zadania mają charakter zadań publicznych, niezależnie od tego, czy wykonują je organy administracji publicznej, czy osoby prywatne. Powierzenie niektórych zadań z zakresu zbiorowego transportu drogowego podmiotom prywatnym nie powoduje zmiany charakteru prawnego tych zadań. Nadal są one zadaniami publicznymi, gdyż służą realizacji interesu publicznego, a ponadto odpowiedzialność za ich prawidłowe wykonanie ponoszą organy administracji publicznej.
dc.description.abstract The study analyzes the legal nature of public transport. It has been established that tasks in this field are carried out by public administrations and private individuals, using both administrative and civilian forms of action. All these tasks are of a public nature whether they are carried out by public administrations or private individuals. The allocation of certain collective transport tasks to private parties does not change the legal nature of these tasks. They are still public tasks because they serve the public interest, and the responsibility for their proper performance is borne by the public administration.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject publiczny transport zbiorowy
dc.subject zadania publiczne
dc.subject zlecanie zadań publicznych
dc.subject prywatyzacja zadań publicznych
dc.subject public transport
dc.subject public tasks
dc.subject commissioning of public tasks
dc.subject privatization of public tasks
dc.title Charakter prawny działalności wykonywanej w dziedzinie publicznego transportu zbiorowego
dc.title.alternative The legal nature of public transport tasks
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations