Home

The Union of 1707 and the Scottish Enlightenment

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Hanczewski, Paweł
dc.date.accessioned 2019-02-06T16:22:04Z
dc.date.available 2019-02-06T16:22:04Z
dc.date.issued 2018-10-01
dc.identifier.citation Ruch Filozoficzny, No. 3, Vol. 74, pp. 7-22
dc.identifier.issn 2545-3173
dc.identifier.other doi:10.12775/RF.2018.024
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5727
dc.description.abstract The Union of 1707 was a political act of enormous importance, but it was not limited to the decisions taken by English and Scottish statesmen. Between 1698 and 1707 more than 60 pamphlets were written by Scottish authors on various aspects of Scotland’s condition and its links with England. Their opinions deserve close attention on their own terms as they offer an opportunity to learn about the political, economic, social, religious and national ideas prevailing in Scotland in the early 18 th century. These opinions also allow to address a question about the intellectual links between the debate that preceded the Union on the one hand and the Scottish Enlightenment on the other. Despite the fact that the pre-union debate lacked many themes that were of great importance in the later parts of the 18 th century, such as philosophy, literature and the arts, the physical and natural sciences, there existed numerous intellectual links between early 18 th century Scottish political writers and such important figures of the Scottish Enlightenment as David Hume, William Robertson and Adam Smith.
dc.description.abstract Unia z 1707 roku a szkockie oświecenie Unia angielsko-szkocka zawarta w 1707 roku była aktem politycznym o wielkim znaczeniu, ale nie ograniczała się do decyzji podjętych przez polityków. Między rokiem 1698 a 1707 autorzy szkoccy opublikowali ponad sześćdziesiąt broszur poświęconych sytuacji wewnętrznej ich kraju oraz jego relacjom z Anglią. Z wyjątkiem prac Andrew Fletchera of Saltoun, są one pomijane milczeniem przez historyków, którzy mimo upływu wielu lat od zawarcia unii nadal skupiają się na pytaniu, czy była ona aktem zdrady narodowej, czy rozsądną i dalekowzroczną decyzją. Opinie wyrażone we wspomnianych pracach zasługują na bliższe poznanie, ponieważ nie tylko pozwalają stwierdzić, jakie poglądy na kwestie polityczne, religijne, ekonomiczne i narodowe dominowały w Szkocji, ale też dowiedzieć się, czy istniał związek intelektualny między debatą, która poprzedziła zawarcie unii, a szkockim oświeceniem. Mimo że w debacie brakowało  kilku wątków, które przyciągały uwagę wybitnych postaci szkockiego oświecenia, między innymi Davida Hume’a, Adama Smitha czy Williama Robertsona, to należy stwierdzić, że pod wieloma względami debata z początku stulecia miała silny i trwały wpływ na rozwój intelektualny Szkocji przez cały wiek XVIII.
dc.language.iso eng
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject Union of 1707
dc.subject Scottish Enlightenment
dc.subject intellectual links
dc.subject unia 1707 r.
dc.subject szkockie oświecenie
dc.subject związki intelektualne
dc.title The Union of 1707 and the Scottish Enlightenment
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations