Home

Materiały do zabezpieczania i regeneracji szylkretu

Repository of Nicolaus Copernicus University

Show simple item record

dc.contributor.author Podgórski, Andrzej
dc.contributor.author Stawowska, Sonia
dc.contributor.author Tomaszewska-Szewczyk, Alina
dc.date.accessioned 2019-02-06T15:26:50Z
dc.date.available 2019-02-06T15:26:50Z
dc.date.issued 2018-06-28
dc.identifier.citation Acta Universitatis Nicolai Copernici Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, Vol. 48, pp. 381-422
dc.identifier.issn 0208-533X
dc.identifier.other doi:10.12775/AUNC_ZiK.2017.015
dc.identifier.uri http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5715
dc.description.abstract Tortoiseshell has always been widely used in crafts. Its preparation and handling during the artistic process is a unique procedure, characteristic only of this material. The conservation of tortoiseshell has never been approached as an individual subject, being usually grouped with other materials - similar in structure (horn) or visually (amber). The most pressing conservation problem of tortoiseshell is its proneness to deformation and destruction of the surface. The main goal of the undertaken research is to establish the best way of preservation of the surface. The studies have been conducted on fragments of tortoiseshell and aquatic turtle scutes. The following materials have been used: sweet almond oil, argan oil, castor oil, amber oil, hydrolysed keratin, urea, Olaplex, acrylic resin Paraloid B-72. In order to determine the resistance of those substances to aging process, prepared samples were exposed to rapid changes of humidity in climatic chamber. All changes on the surface were observed and recorded using organoleptic examination, optical microscope, scanning electron microscope and atomic force microscopy. The best protection coating were characterized: almond oil, argan oil and castor oil.
dc.description.abstract Szylkret był materiałem szeroko wykorzystywanym w rzemiośle artystycznym. Jego przygotowanie i obróbkę określa specyficzny, indywidualny proces technologiczny. Jednak pod względem konserwatorskim, szylkret do tej pory nie był traktowany odrębnie, lecz grupowany z materiałami zbliżonymi pod względem budowy (róg) lub wizualnym (bursztyn). Głównym zagadnieniem konserwatorskim dla tego materiału jest walka ze zmianami powierzchniowymi i deformacją, które są najczęściej spotykaną formą zniszczeń na obiektach szylkretowych. Celem badań jest wytypowanie środków do zabezpieczania powierzchniowego szylkretu. Analizy przeprowadzono na fragmentach szylkretu oraz na łuskach żółwia wodnego. Sprawdzono skuteczność działania następujących preparatów: oleju migdałowego, a także arganowego, rycynowego, bursztynowego, hydrolizowanej keratyny, mocznika oraz handlowych środków Olaplex i Paraloid B-72. Nasycone próbki poddano działaniu zmiennych warunków wilgotnościowych. Ocenę zmian przeprowadzono poprzez badanie organoleptyczne, a także analizę pod mikroskopem optycznym, skaningowym mikroskopem elektronowym oraz mikroskopem sił atomowych. Najlepszym działaniem zabezpieczającym wykazały się naturalne oleje roślinne: migdałowy, arganowy i rycynowy.
dc.language.iso pol
dc.rights Attribution-NoDerivs 3.0 Poland
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/
dc.subject tortoiseshell
dc.subject conservation
dc.subject protection coating
dc.subject regeneration
dc.subject szylkret
dc.subject konserwacja
dc.subject zabezpieczanie
dc.subject regeneracja
dc.title Materiały do zabezpieczania i regeneracji szylkretu
dc.title.alternative Materials for tortoiseshell protection coating and its regeneration
dc.type info:eu-repo/semantics/article


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Poland Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivs 3.0 Poland

Search repositoryAdvanced Search

Browse

My Account

Statistics

Informations